Akademik Çalışmalar

Akademik çalışmaların engelli bireylerin sahip olduğu haklar bakımından kazanım elde etmesindeki önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesinden hareketle, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, alanıyla ilgili akademik yayınlara ve kongre, sempozyum, forum, seminer, çalıştay vb. toplantılara iştirak ederek katkı sunmaya ve imkanları ölçüsünde düzenlemeye önem vermektedir. Bu sayfada, derneğimizin katıldığı veya düzenlediği akademik çalışmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Çevrimiçi panel: Fen ve Matematik Öğretiminde Evrensel Tasarım: Görme engellilere uyumlu yöntem ve materyal örnekleri

18 Haziran 2020 perşembe 20.00'da Google Meet platformunda gerçekleştirilecek "Fen ve Matematik Öğretiminde Evrensel Tasarım: Görme engellilere uyumlu yöntem ve materyal örnekleri" başlıklı çevrimiçi panelimize,Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Doç. Dr. M. Şahin BÜLBÜL ve Doç. Dr. Tuğba HORZUM konuşmacı olarak katılacak.

Sayfalar