Temsilcilik

Derneğimizin yerel sorunları saptamak ve çözüm önerileri üretmek maksadıyla geliştirdiği il temsilciliği sistemine bakışı şu şekilde:
• İl Temsilciliği, yerelde Derneğin tüzel kişiliğinin bir misyonu olarak görünen yüzüdür.
• İl Temsilciliği, Derneğin genel politikalarını yerele indirgeyen bir yapı olarak iletişim, etkinlik ve farkındalık faaliyetlerini yerelde uygulamaya müsait bir oluşumdur.
EGED'in Genel Merkezi Ankara'dır. Bununla birlikte; Denizli, İzmir ve İstanbul'da Yönetim Kurulu üyeleri bulunmaktadır.
İl Temsilcileri Yönergesi için tıklayın

İl Temsilcilikleri

Ankara
Denizli
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Ordu
Samsun

İl Temsilcileriyle Bir Araya Geldik

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen Birlikte Kurumsal Destek Programı kapsamında, 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde EGED'in il temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldik.

Kayseri, Denizli, Adana ve İzmir'de Havadaki Küçük Kumlar adıyla uzay, astronomi, güneş sistemi, gezegenler betimlemeli etkinliği düzenlendi

Havadaki Küçük Kumlar adıyla uzay, astronomi, güneş sistemi, gezegenler betimlemeli etkinliği, Eğitimde Görme Engelliler Derneği moderatörlüğünde, 19 Aralık 2020 tarihinde Kayseri Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu'nda, 21 Aralık 2020 tarihinde Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Ortaokulu'nda, 26 Aralık 2020 tarihinde Adana - Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu'nda ve 27 Aralık 2020 tarihinde İzmir - Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda online olarak düzenlendi.