Braille Yazının Dünü, Bugünü, Geleceği konulu sempozyum düzenlendi

21 - 24 Aralık 2021 tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitimi Bölümü ve Öğrenme Gelişim Eğitim ve Uygulama Merkezi (ÖGEM) tarafından “Braille (Kabartma) Yazının Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu Sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyum Başkanlığını Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Doç. Dr. Pınar Şafak yaptı. Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyeleri bu sempozyumda üç sunum ile yer aldı.
Engelsiz Nota Kütüphanesi Sorumlusu Ali Caner Alpaslan, “Görme Engellilerin Müzik Eğitiminde Braille Nota ve Kaynak İhtiyacına Yönelik Dijital Çözümler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. EGED Başkanı Emre Taşgın, "Braille Alfabesinin Kullanımında Teknoloji Etkisi" konulu sunumunda, düzenlediğimiz Her Yerde Braille kampanyası kapsamında yapılan çalışmalardan ve gerçekleştirilen ankete dair verilerden bahsetti. EGED Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öztürk “Osmanlı Türkçesi ve Braille” başlıklı sunumunda Osmanlı Türkçesine erişimde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Sunumlar

Görme Engellilerin Müzik Eğitiminde Braille Nota ve Kaynak İhtiyacına Yönelik Dijital Çözümler
Braille Alfabesinin Kullanımında Teknoloji Etkisi
Osmanlı Türkçesi ve Braille