Araştırma Formları ve Anketler

Günümüzde, erişilebilirlik sorunlarına yönelik projeler oluşturulurken yeterli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamakta, projenin işleyişi için gerekli alt yapı oluşturulmamakta ve söz sahibi kişilerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi sağlanamamaktadır. Eğitimde Görme Engelliler Derneği, eğitim-öğretimde görme engellilerin karşılaşmış olduğu erişilebilirlik sorunlarının tespit edilmesini sağlayarak bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi, bunun için sorun sahiplerinin bilgisine başvurmayı ve en nihayetinde ilgi alanı dahilindeki konulara müdahil olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırma formları ve anketler düzenlemekte veya düzenlenen çalışmalara destek vermektedir. Bu sayfada yer alan çalışmalara katkıda bulunarak, belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için katkı sağlamanız önem teşkil etmektedir.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM GÖREN ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMAYA DAİR HAZIR BULUNUŞLUKLARI ANKETİ

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören engelli öğrencilerle çalışmaya dönük hazır bulunuşluklarını anlamak, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları için veri elde etmek amacıyla anket geliştirilmiştir. Detaylar ve anket bağlantısı haberin devamında.

Engelli bireylerin yabancı dil öğrenirken karşılaştığı sorunlar, İngilizce öğretmenleri ve İngilizce öğretmenliği adaylarının engellilik algısı araştırması

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından; Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığıyla yürütmekte olduğumuz Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında oluşturulan Yabancı Dil Çalışma Grubu, yabancı dil öğrenmekte güçlük çeken engelli bireylerin sorunlarını saptamayı; İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler ve İngilizce öğretmenliği yapan öğretmenlerin engellilik algısını ölçmeyi amaçlayan anketler geliştiriyor.

Üniversiteye engelsiz rehber geliyor

Eğitimde Görme Engelliler derneği olarak yaklaşık 2 yıldır Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığı ve Sabancı Vakfı Hibe programları desteğiyle sürdürdüğümüz Engelli üniversite öğrencileri inisiyatifi projesinin bir parçası olarak bu yıl bir rehber kitap hazırlığı içerisindeyiz.

Açıköğretim ve uzaktan eğitim fakültelerinde öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik anket çalışması

Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere yönelik düzenlenen bu anket, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında gerçekleştirilen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında oluşturulmuştur.

Üniversite Değerlendirme Anketi

Üniversite değerlendirme anketi; Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında düzenlenen, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenmekte olan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitede bulunan imkanları değerlendirmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Sayfalar