Dernek Üyeliği

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, anti hiyerarşik bir yapıda örgütlenerek, dernek faaliyetlerine demokratik biçimde üyelerinin aktif katılımını sağlamayı ilke edinen bir çalışma sistemiyle idare edilmekte olup; hedef kitlesini oluşturan kişilerin derneğe üye olarak, ele alınacak konuların belirlenmesi ve bunların yürütülmesine katkı sunmasını beklemektedir.

Neden Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne üye olmalıyım?

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamını üyeleriyle planlar ve yürütür. Dileyen her üye bu sürece dahil olabilir. Üyelerinin hakim olduğu alanlarda dernek adına söz söyleme yetkisini hiyerarşik yapı gözetmeksizin temin eder. EGED bünyesinde herkes görüşünü özgürce ifade edebilir, tüm üyelerimizin fikri değerlidir ve dikkate alınır. EGED, arzu eden herkesin bu mücadelede mutlaka yapabileceği bir şey olduğuna inanır.

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), engellilerin eğitimi ve gençlik alanlarında faaliyet yürüttüğünü tüzüğünde ve çalışma programında ilan etmiştir. Bu doğrultuda, EGED'in faaliyet alanı dahilinde katkı sunmak isteyen herkes derneğimize üye olabilir. Engelliler alanında faaliyet yürütenler dahil olmak üzere, başka bir derneğe üye olunması EGED için önem teşkil etmez. EGED, bireylerin sivil toplum kuruluşlarına aktif katılımını savunur.

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), hak temelli yaklaşımı savunur, ayrımcılığı ve istismarı reddeder. Ayrımcılığa ve istismara karşı yürütülecek faaliyetlere aktif katılır, bu hususta düşünen kişileri derneğimiz bünyesinde mücadele etmeye davet eder.

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), hedef kitlesini oluşturan grubun sivil topluma katılımını ve bu alandaki kapasitenin güçlendirilmesini sağlamayı amaç edinir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen etkinliklere katılır, üyelerinin söz konusu aktivitelere dahil olması için girişimde bulunur, karar alma süreçlerinde etkin olarak yer alabilmesi için çabalar.

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), bilişimin gücüne inanır, gelişen teknolojinin insan yaşamını daha da kolaylaştırdığı düşüncesiyle, hedef kitlesinin bu çağı takip edebilmesi için çalışır, bu teknolojilerin eğitim-öğretim alanına uyarlanması için gayret sarfeder.

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), ilgi alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası ağlara katılır, işbirliği içerisinde farklı kuruluşlarla hareket etmenin yeni bakış açıları kazanmayı sağladığına inanır. Dolayısıyla üyelerini de bu aktivitelere katılmaya teşvik eder.

*Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), üyelerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı destekler. Bu doğrultuda, faaliyet alanları dahilinde projeler gerçekleştirir; geliştirilen yerel, ulusal ve uluslararası projelere ortak olmak ya da iştirak etmek yoluyla üyelerinin daha donanımlı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar, çeşitli alanlarda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımlarını sağlar.

Yukarıdaki çalışma sistemi ve faaliyet alanlarımızdan biri ya da daha fazlası ilginizi çektiyse, sizleri birlikte çalışmaya, Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne üye olmaya davet ediyoruz.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne Nasıl Üye Olabilirim?

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne üye olma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması gerekmektedir.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne üye olmak için, dernek tarafından düzenlenmmiş üyelik formunu tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu formu aşağıdaki yöntemler aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz:

Elektronik Başvuru

Aşağıdaki bağlantıda bulunan online üyelik formunu, istenen ek belgeleri sisteme yüklemek dahil olmak üzere, eksiksiz bir şekilde doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.
EGED online üyelik formu için tıklayın

Yazılı olarak Başvuruda Bulunma

Aşağıdaki bağlantıda bulunan üyelik formunu, bilgisayarınıza indirip doldurduktan sonra çıktısını alarak imzalayabilir, daha sonra ekleriyle birlikte; Sanlı İş Merkezi, Atatürk Bulvarı, No 105/605, Kat 6, Kızılay Çankaya/ANKARA yazışma adresine postalamak; 0312-418-14-12 numarasına faks çekmek ya da iletisim@egitimdegormeengelliler.org e-posta adresine email göndermek yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.
Formun tarafımıza ulaşmasının ardından, başvurunuz Yönetim Kurulu'nda karara bağlanarak gerekli bildirim yapılacaktır.
Üyelik Formu'nu DOC formatında indirmek için tıklayın
Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan kişilerin Dernek Tüzüğü'nü okuduğu ve bu tüzükteki hükümlere uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
Engelliler alanında faaliyet gösterenler dahil olmak üzere, başka bir derneğe üye olunması, Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne üyelik başvurusunda bulunmak için bir sorun değildir.