Dilekçe örnekleri

Bu sayfada, ihtiyaç duyulduğunda çeşitli kurumlara gönderilebilecek matbu dilekçe örnekleri yer almaktadır.
Dilekçelerinizi Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden göndermek isterseniz, erişilebilir olarak nasıl yeni başvuru yapılabileceğine dair yazılı anlatımı okuyabilirsiniz