Aylık online değerlendirme toplantıları

Aylık online değerlendirme toplantılarımız; EGED - İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonumuz organizasyonuyla, her ay gündemdeki bir konuyu ele alarak, üye, gönüllü ve takipçilerimizle bir araya geldiğimiz online bir etkinliktir.
Toplantılarımız; katılımcılık ilkesi doğrultusunda, dileyen herkesin sesini duyurabileceği, görüşlerini özgürce aktarabileceği bir serbest kürsü niteliğindedir.
Bu sayfa aracılığıyla ; toplantı duyuruları, toplantı sonu tutanakları, toplantıya katılım için gerekli teknik bilgilere ve kullanılan yazılıma ait yükleme dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sizler de aylık değerlendirme toplantılarında konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunabilirsiniz. Önerileriniz komisyomumuz tarafından mutlaka değerlendirilecektir.

“EKPSS’nin Durumu ve Engellilerin Kamuya İstihdamı” başlıklı 46. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı

İletişim, Etkinlik ve Farkındalık komisyonu tarafından her ay farklı gündemlerle düzenlenen aylık değerlendirme toplantılarının kırk altıncısı, “EKPSS’nin Durumu ve Engellilerin Kamuya İstihdamı” gündemiyle, 23 Eylül 2020 tarihinde, Google Meet platformunda, Öğretmenlik ve İstihdam komisyonunun işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Sayfalar