Aylık online değerlendirme toplantıları gündem öneri formu

Aylık online değerlendirme toplantılarımız; EGED - İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonumuz organizasyonuyla, her ay gündemdeki bir konuyu ele alarak, üye, gönüllü ve takipçilerimizle bir araya geldiğimiz online bir etkinliktir.
Toplantılarımız; katılımcılık ilkesi doğrultusunda, dileyen herkesin sesini duyurabileceği, görüşlerini özgürce aktarabileceği bir serbest kürsü niteliğindedir. Burada alınan kararlar, derneğimiz Yönetim Kurulu ve Çalışma Komisyonlarımızın yürüttüğü çalışmalar için yol gösterici bir öneme sahiptir. Çünkü EGED, kuruluşundan bu yana en büyük desteği üye, gönüllü ve takipçilerinden almaktadır.
Aylık değerlendirme toplantılarına ait duyurular, tutanaklar ve ses kayıtları için tıklayın
Komisyonumuz; toplantıların organizasyon sürecinden itibaren her aşamasına takipçilerimizin de dahil olmasını istemektedir. Bu nedenle, toplantılarımızın gündemini birlikte belirleyebilmek için "gündem öneri formu" geliştirilmiştir. Bu form ile, toplantılarımızda ele alınmasının yararlı olacağını düşündüğünüz bir konunun konuşulması için öneride bulunabilirsiniz. Önerilerinizin komisyonumuz tarafından değerlendirildiğinden kesinlikle emin olabilirsiniz.
Önerin, konuşalım, harekete geçelim!

Bu alana gündeme alınmasını istediğiniz konuya dair bir başlık girmelisiniz.
Bu alana, neden bu konunun aylık değerlendirme toplantısında ele alınması gerektiğini ayrıntılı olarak açıklayınız.
Eğer gündem öneriniz belli bir gruba yönelikse bu kitleyi belirtmelisiniz. Örneğin; görme engelli öğretmenler, engelli üniversite öğrencileri vb...
Bu alana toplantı işleyişi hakkında eleştiri, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz.