E-posta Grubumuz

E-posta Grubumuz, 16 Haziran 2009 tarihinde, internetin örgütlenmenin sağlanabilmesi için en önemli araç olduğu bilinciyle hareket edilerek, görme engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatında yaşadığı sorunlara yönelik bilgi paylaşımında bulunmak ve ortak bir akıl belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Grubumuz kısa sürede ilgi alanı tarafından benimsenmiş, önemli çalışmalar gerçekleştirmiş ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak bir tüzel kişiliğe bürünmüştür.
E-posta grubumuz, dernekçe ele alınacak konuların belirlenmesini sağlayacak en önemli araç olmaya devam etmektedir.

GEÖP'e nasıl üye olabilirim

Grubumuza üye olmak için
1) gormeengelli-ogrenciler+subscribe@googlegroups.com e-posta adresine konu kısmı dahil olmak üzere boş bir ileti gönderebilir,
2) www.eged.org/egrup adresinde bulunan kısa formu doldurabilir,
3) bilgi@eged.org e-posta adresine kendinizi tanıtan kısa bir ileti gönderebilir
4) Gmail hesabınızla E-posta Grubu Ana Sayfası'nda yer alan başvuru bağlantısındaki yönergeleri uygulayabilirsiniz.
Eğitimde görme engelliler, genel eğitim sorunları ve engellilere yönelik duyuruların paylaşıldığı grubumuza isteyen herkes katılabilir.

Grup moderatörleri:

Ali Öztürk: aliboun@gmail.com
Emre Taşgın: emre.tasginn@gmail.com
Gökhan Çapanoğlu: gokhancapanoglu87@gmail.com
Muharrem Ocal: muharrem.ocal@gmail.com
Oğuzhan Al: 06aloguzhan@gmail.com
Not: Grupta iletiler için uygunluk denetimi geçerlidir.

Grubun kapsamına giren paylaşım konuları:

1) Erişilebilirlik, engelli hakları, engellilik politikaları gibi engelliliği kapsayan konular,
2) Eğitim alanındaki güncel gelişmeler ve mevzuat düzenlemeleri,
3) Engellilerin istihdamı üzerine yapılan paylaşımlar,
4) Ders kaynağı ve Materyallerinin  paylaşımları,
5) Sivil toplum kuruluşları ve diğer oluşumların engellilik, eğitim, istihdam ve kültür - sanat alanlarını kapsayan duyuruları,
6) Ekran okuyucular ve eğitim alanında kullanılan diğer teknolojilere dair paylaşımlar,
7) Müzik, şiir, öykü vb. alanlarda bireysel yeteneklerini sergilemek isteyenlerin seyrek zaman dilimlerinde geçerli olmak üzere yaptıkları özgün paylaşımlar.

Grubun kapsamına girmeyen paylaşım konuları:

1) Kişi ve kurumları küçük düşürücü, aşağılayıcı, polemik oluşturmaya zemin hazırlayan ve hakaret içerikli içerikler,
2) İdeolojileri, inançları, siyasi oluşum ve partileri yeren veya yücelten paylaşımlar,
3) Irk, etnik köken, dil, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan ayrımcı paylaşımlar,
4) Engelliliği suiistimal edici içerikli paylaşımlar,
5) Eğitim haricindeki teknoloji paylaşımları (sosyal medya platformları , basın yayın vb. kuruluşlara ait internet sayfaları ile mobil uygulamaların kullanımı, yazılımların crack dosyaları gibi),
6) Doğrudan eğitim veya erişilebilirlik alanıyla ilgili bulunmayıp özgün olmayan sanat eserlerinin paylaşımı,
7) Yalnızca anma veya kutlama gibi içerik barındıran paylaşımlar.