Akademik Çalışmalar

Akademik çalışmaların engelli bireylerin sahip olduğu haklar bakımından kazanım elde etmesindeki önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesinden hareketle, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, alanıyla ilgili akademik yayınlara ve kongre, sempozyum, forum, seminer, çalıştay vb. toplantılara iştirak ederek katkı sunmaya ve imkanları ölçüsünde düzenlemeye önem vermektedir. Bu sayfada, derneğimizin katıldığı veya düzenlediği akademik çalışmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Engelli Dernekleriyle Düzenlediği Çalıştaya Katıldık

Derneğimiz, 24 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Kamu denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Engelli Bireylerin İdarelerle Yaşadıkları Sorunların Çözümünde Yeni Bir Mekanizma: Kamu Denetçiliği Kurumu" adlı çalıştaya katıldı. 4 Kişilik bir ekiple çalıştaya katılan derneğimiz, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarındaki görüşlerini sunma imkânı buldu.

Sayfalar