Akademik Çalışmalar

Akademik çalışmaların engelli bireylerin sahip olduğu haklar bakımından kazanım elde etmesindeki önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesinden hareketle, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, alanıyla ilgili akademik yayınlara ve kongre, sempozyum, forum, seminer, çalıştay vb. toplantılara iştirak ederek katkı sunmaya ve imkanları ölçüsünde düzenlemeye önem vermektedir. Bu sayfada, derneğimizin katıldığı veya düzenlediği akademik çalışmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Çevrimiçi panel: Matematiksel Dil ve Kapsayıcı Eğitim (Matematik öğrenim süreçlerinde görme engelli bireylerin matematiksel dil kullanımları)

Dr. Fatma Nur Aktaş, Merve Atasay, Ezgi Akbaş, Hale Uçuş ve Tonguç Özdaş'in konuşmacı olacağı Matematik öğrenim süreçlerinde görme engelli bireylerin matematiksel dil kullanımları başlıklı çevrimiçi panel, 5 Haziran 2020 cuma 20.30'da, Google Meet platformunda gerçekleşecek. Etkinliğe katılım için kayıt olmak gerekmektedir.

Sayfalar