Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Engelli Dernekleriyle Düzenlediği Çalıştaya Katıldık

Derneğimiz, 24 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye Belediyeler Birliği'nde, Kamu denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Engelli Bireylerin İdarelerle Yaşadıkları Sorunların Çözümünde Yeni Bir Mekanizma: Kamu Denetçiliği Kurumu" adlı çalıştaya katıldı. 4 Kişilik bir ekiple çalıştaya katılan derneğimiz, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarındaki görüşlerini sunma imkânı buldu. Çalıştayda, engelli bireylerin idareyle ilgili sorunları ve idareyle sorunlarının çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yerinin anlatıldığı çeşitli konular ele alındı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Serpil Çakın, idarenin kamu gücünü kullanırken yaptığı eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranmakla yükümlü olduğunu söyledi. Çakın, “Kurumun işleyişi konusunda kısa bir tanımda bulunmak istiyorum. İdareyi denetleyen ama idareye de bağlı olmayan, vatandaşa yakın, bedelsiz, etkin yeni bir sistem oluşumudur. Buna da Kamu Denetçiliği veya dünyada yaygın kullanılan adıyla ombudsmanlık kurumudur diyoruz. Ombudsman tipi denetim araştırma ve inceleme işlevli kurumlar ise hukuk devletinin işleyişine katkı sağlamakta, bireylerin hukuk yoluyla hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktadır.” tanımlamasının doğru olacağını dile getirdi.
Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda başlıklar halinde ele alınan konularda engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve bunların çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Derneğimiz daha çok ilgi alanı doğrultusunda eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarında görme engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Derneğimiz adına söz alan katılımcılarımız, eğitim alanında; doğuştan itibaren görme engelli bireylerin çeşitli sorunlar yaşadığını, okul öncesi eğitimde materyal eksikliği bulunduğunu, körler okullarındaki müfredat değişikliğinin görme engelli bireylerin kişisel gelişimini engellediğini, kaynaştırma eğitimin henüz altyapısının oluşturulmadığını ve 4+4+4 eğitim sistemi gereğince bu alana daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini, meslek liselerinin görme engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesinin önemini, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda yaşanan sorunların çözümünde ilgili kurumun kayda değer bir ilerleme kaydedemediğini, üniversitelerde görme engelli bireylerin bilgiye erişimde yaşadığı aksaklıkların çözümlenmesi hususunda akademisyenlere ve diğer birimlere önemli görevler düştüğünü ve mesleki eğitimin görme engelli bireylerin hayatındaki yerini dile getirdiler. Katılımcılarımız, istihdam alanında; kalıplaşmış önyargılardan sıyrılarak görme engelli bireylerin yapıp yapamayacağı meslekler şeklinde bir ayrımın kabul edilemeyeceğini, kişinin hangi mesleği icra edip edemeyeceğine kendi karar vermesi gerektiğini söylediler. Ayrıca, 2014 yılından sonra engelli istihdamının KPSS ile gerçekleştirilmesi gerektiği ve kariyer mesleklerinde yükselmek isteyen engelli bireylerin önüne engel çıkarılmaması hususundaki görüşlerini ifade ettiler. Erişilebilirlik konusunda; kamusal alandaki erişilebilirliğin yanı sıra bilgiye erişim kavramının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bu alanın da düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirttiler. Sosyal haklar hususunda ise engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırıcı cihazların sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devlet tarafından ücretsiz sunulması gerektiğini vurguladılar. Çalıştayın son bölümünde bu sorunların çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemli bir ere sahip olduğu ve gelecek şikayetlerin sözü edilen açılardan değerlendirilmesi gerektiği katılımcı sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirildi.
(Kamu Denetçiliği Kurumunun Çalıştayla İlgili Haberi İçin Tıklayın)