7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na Katıldık

Derneğimiz 4-5 Nisan tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde düzenlenen 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na katıldı. Dernek adına Emre TAŞGIN, Mustafa KARACA, Pınar ÇALIŞKAN ve Şebnem AYNA’nın yer aldığı çalıştayda oluşturulan çalışma gruplarına katılan dernek üyeleri, engelli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması için daha önce konuyla ilgili yapılan hazırlık toplantısında alınan kararlar doğrultusunda görüşlerini dile getirdiler. Eğitim-Öğretim grubunda farklı sınav yöntemlerinin sunulması ve muaf ders uygulaması yerine uyarlamaların sağlanması; teşkilatlanma grubunda engelli öğrenci temsilcisinin birim yönetim kurulunda söz hakkına sahip olması ve engelli öğrenci temsilcisinin YÖK tarafından tanınması; engelli farkındalığı grubunda engelli öğrencilerin tespiti hususunda ösym'den engelli öğrenci listelerinin alınması ve saptanan öğrencilerin bölümlere bildirilmesi, öğrencilerin birim hakkında bilgilendirilmesi, oryantasyon-entegrasyon noktasında engelliler birimi ve engelli öğrencilerden oluşan bir grubun oluşturulması ve oryantasyon programının planlanarak standart bir programın oluşturulması; sosyal destek grubunda engelli öğrenciler için özel yurt odaları oluşturmak yerine mevcut odaların erişilebilir olmasının sağlanması, engelli öğrencilerin ders çalışabilmelerini sağlamak için çalışma odaları oluşturulması ve mevcut burs olanaklarının yanı sıra yalnızca engelliler için burs imkanı verilmemesine yönelik talepler sunuldu.

İlgili Alanlar: