Temsilcilerimiz

Derneğimizin yerel sorunları saptamak ve çözüm önerileri üretmek maksadıyla geliştirdiği il temsilciliği sistemine bakışı şu şekilde:
• İl Temsilciliği, yerelde Derneğin tüzel kişiliğinin bir misyonu olarak görünen yüzüdür.
• İl Temsilciliği, Derneğin genel politikalarını yerele indirgeyen bir yapı olarak iletişim, etkinlik ve farkındalık faaliyetlerini yerelde uygulamaya müsait bir oluşumdur.
EGED'in Genel Merkezi Ankara'dır. Bununla birlikte; Denizli, İzmir ve İstanbul'da Yönetim Kurulu üyeleri bulunmaktadır.
İl Temsilcileri Yönergesi için tıklayın
Bu sayfada, il temsilcilerimiz ve onlara ait iletişim bilgileri yer alıyor.

İl Temsilcilerimiz

Ankara

Oğuz Akkaya, İl Temsilcisi
Tel: 05078200686
E-posta: oguzakkaya19@gmail.com
Hakkında: 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 2002 yılında Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda ilk öğrenimini tamamladı. Ardından orta öğrenimine devam ettiği Ankara Kaya Beyazıtoğlu Lisesi'ni 2005 yılında birincilikle bitirdi. 2011 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu. üniversite yıllarında engelli öğrenci temsilciliği yaptı. 2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı güz döneminde değişim öğrencisi olarak Amerika'nın Minnesota Eyaleti'nde bulunan St. Olaf College'ta özel eğitim ve psikoloji dersleri aldı. Burada görme engellilerin eğitimine ilişkin incelemelerde bulundu ve akademik çalışmalar yaptı. Şu anda Sakarya Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapmakta ve Ankara Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman olarak çalışmakta. EGED Eğitim Komisyonu ve Uzaktan Eğğitim Akademisi Yürütme Kurulu üyesidir. 12 yaşından bu yana çeşitli sivil toplum örgütlerinde görme engellilerin hakları ve erişilebilirlik üzerine çalışmalar yürütüyor. 2008 yılından bu yana görme engellilerin istihdamı ve eğitimine ilişkin birçok projenin planlamasında ve yürütülmesinde rol almıştır. Ayrıca özel eğitimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde teknolojinin kullanımı, görme engellilere geometri öğretimi, sosyal özyeterlik, dijital ebeveynlik gibi alanlarda akademik yayın, bildiri sunumu, program geliştirme ve rapor hazırlama gibi çalışmaları bulunmaktadır.

Denizli

Hilmi Hatırlı, İl Temsilcisi
Tel:05378560735
E posta:hilmi.93@hotmail.com
Hakkında:22haziran 1993'te Denizlide doğdu. İlk ve ortaokulunu Denizli Körler Okulunda tamamladı. Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesinde ortaöğretimini tamamlayıp 2014 yılında müezzin kayyım olarak Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.Şuanda Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenmini sürdürmektedir. Aynı zamanda eğitim komisyonunda yer almıştır.2022-2025döneminde derneğin il temsilciliği görevini üstlenmiştir.

İstanbul

Ilgın AYDINOĞLU, İl Temsilcisi
Hakkında: 05.04.1985 tarihinde Eskişehir’de doğan Ilgın Aydınoğlu, 1996 yılında Eskişehir Millizafer İlköğretim Okulu, 2003 yılında da Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Aydınoğlu, 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışan Aydınoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde körler için hazırlanan kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı engelsiz bilgi merkezi projesinde danışmanlık yaptı. Aydınoğlu’nun Engelsiz Bilgi Merkezi’ne desteği günümüzde de sürmektedir. Türkiye çapında başta engelsiz üniversiteler çalıştayları olmak üzere engelliliği ilgilendiren birçok toplantıya katılan Aydınoğlu, Nisan 2019’dan beri İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Aydınoğlu, bir taraftan da yine İstanbul Üniversitesi Engelliler ve Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörlüğünde yürütülen Engellilik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans programında akademik hayatına devam etmektedir. Çalıştığı üniversitede öğrencilerine bağımsız hareket ve bilişim teknolojileri eğitimleri de veren Aydınoğlu, “Engellilik Üzerine Az Bilinenler, Bilinmeyenler” başlıklı söyleşisiyle ortaokul, lise, üniversite gibi birçok eğitim kurumunda özellikle genç yaştaki bireylerle bu söyleşiyi gerçekleştirerek, toplumun engelliliğe bakış açısının değişmesi için çaba göstermektedir. 2019 yılında kurulan “Erişilebilir Her Şey” sosyal girişiminin bir parçası da olan Aydınoğlu, bu girişimin görme farklılığı modülü eğitmenidir. Bunun yanında, internet site ve sosyal medyaların total körler açısından erişilebilirlik analizlerini de yaparak bu girişimin bir parçası olmayı sürdürmektedir.
Aydınoğlu, iş hayatının yanında üye olduğu hak temelli faaliyetli çalışan 2 farklı kör derneğinde de (Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği) aktif olarak görev alarak engellilik alanında aktivistlik yapmaktadır.

İzmir

Turgay GÜMÜŞ, İl Temsilcisi
Tel: 05070927727

Kahramanmaraş

Mehmet Gazi Aslan, İl Temsilcisi
Tel: 05459678500
E-posta: mgaslan_02@hotmail.com
Hakkında: 02.05.1988 tarihinde Adıyaman'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da, lisans eğitimini Erzincan’da tamamlamıştır. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. Lisans döneminde Erzincan Üniversitesi Engelsiz Yaşam Kulübü’nü kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür. Çeşitli seminer, panel, konferans ve benzeri eğitimlerde katılımcı, moderatör ve konuşmacı olarak görev almıştır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Eğitimde Görme Engelliler Derneği Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu‘nda aktif üye olarak görev almakta ve Kahramanmaraş il temsilciliği görevini yürütmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında, Erişilebilir EBA İçerikleri Projesi’nde katılımcı olarak görev almıştır. Halen Kahramanmaraş’ta bir kamu ortaokulunda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Kayseri

Orhan Yalçın, İl Temsilcisi
Tel: 05422996433
E-posta: orhan_yalcin38@hotmail.com

Ordu

Hamide TURAN, İl Temsilcisi
Tel: 05467972818
E-posta: hamide.2818@gmail.com

Samsun

Ahmet Tayfur Arslan, İl Temsilcisi
Tel: 05064596110
E-posta: ahmettayfurarslan@gmail.com
Hakkında: 20 Haziran 1987 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Çarşamba Merkez İlköğretim Okulunda tamamladı. Belirli bir dönem eğitimine ara verdikten sonra Açık Öğretim Lisesinden mezun oldu. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programını  daha sonra Kadın ve Aile Araştırmaları yüksek lisans programını bitirdi. Şu an farklı sivil toplum kuruluşlarında sivil toplum alanında çalışmalar yürütmektedir. EGED içerisinde de  proje komisyonu ve İl Temsilcileri Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulu üyelerimizin iletişim bilgileri için Tıklayın

kategori: