Eğitim Komisyonu

Komisyon üyeleri:

Ahmet AKYOL, Ali KÖSE, Ayşe SERTTAŞ,Ayşegül TAŞGIN, Bekir BOZTAŞ, Beyza YILDIRIM, Canan ÇAM YÜCEL, Çağla PALA, Demet AKKAYA, Fatma GEZER, Firdevs YILDIRIM, Görkem Yarımçam, Gülbahar KÖSE, Hanife KIZIL, Hasan KAYA, Hediye ERYILMAZ, Mislina İNCE, Muradiye Çakır, Oğuz AKKAYA, Samet FORT, Şeyma BÜYÜKURVAY ŞATAY, Şule KOCA, Uğur ÇALHAN, Ümit Erdem YİĞİTOĞLU, Yusuf TOKMUÇ.
Komisyon Genel Sorumlusu: Canan Çam Yücel.

Komisyonun görevleri:

1) Özel eğitim okulları ve kaynaştırma sınıflarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleriyle yaygın öğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunları saptamak, çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla raporlar oluşturmak, anketler ve mülakatlar yapmak, toplantılar düzenlemek, ortaya çıkan çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak,
2) Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik, dernekçe oluşturulan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi ile işbirliği içerisinde ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
3) Dernekçe yerelde ve online ortamlarda verilecek kurs ve eğitimleri kararlaştırmak ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla ekipler oluşturmak, bu faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
4) Engelli çocuğu bulunan ailelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak,
5) Dernek üyelerinin ve hedef kitlesinin kişisel gelişimlerini geliştirici eğitimlerin verilmesini sağlamak, bu maksatla derneğin diğer komisyonları ve organlarınca düzenlenmesi kararlaştırılan eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hususunda ortak çalışmalarda bulunmak.