Eğitim Komisyonu

Komisyon üyeleri:

Alper Ayanlar, Ali Köse, Ali Öztürk, Bekir Boztaş, Berkay Ömer Ünal, Cemre Candan, Demet Budak, Dilek Karaca, Fatih Dinç, Fatoş Gezer, Gökhan Çapanoğlu, Mücahit İbrahim Öztürk,
Orhan Yalçın, Özlem Erten, Recep Gür, Selman Devecioğlu, Şeyma Büyükurvay, Yasemin Tüney Sarıtaş.
Komisyon Genel Sorumlusu: Özlem Erten.

Komisyonun görevleri:

1) Özel eğitim okulları ve kaynaştırma sınıflarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleriyle yaygın öğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunları saptamak, çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla raporlar oluşturmak, anketler ve mülakatlar yapmak, toplantılar düzenlemek, ortaya çıkan çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak,
2) Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik, dernekçe oluşturulan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi ile işbirliği içerisinde ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
3) Dernekçe yerelde ve online ortamlarda verilecek kurs ve eğitimleri kararlaştırmak ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla ekipler oluşturmak, bu faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
4) Engelli çocuğu bulunan ailelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak,
5) Dernek üyelerinin ve hedef kitlesinin kişisel gelişimlerini geliştirici eğitimlerin verilmesini sağlamak, bu maksatla derneğin diğer komisyonları ve organlarınca düzenlenmesi kararlaştırılan eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hususunda ortak çalışmalarda bulunmak.