Çalışma Komisyonları

Yasaların elverdiği ölçüde antihiyerarşik bir örgütlenme modelini benimseyen derneğimiz bünyesinde, faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bir Yönerge doğrultusunda çalışma komisyonları kurulmuştur. Böylelikle Yönetim Kurulu yetkilerinin büyük bir bölümünü bu komisyonlara devretmiştir. Derneğimize üye olan herkes bu komisyonlara katılarak, dernek yönetiminde söz sahibi olma hakkına sahiptir.
Bu sayfada, çalışma komisyonlarımızın üyeleri ve görevlerine dair bilgiler bulunmaktadır.