"SMART Ankara" Projesi Kapsamında Düzenlenen 1. Paydaş Çalıştayına Katıldık

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) 2014-2020 Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca koordine edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SMART Ankara/Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) projesi kapsamında 5 Mart 2024 tarihinde düzenlenen 1. Paydaş Çalıştayına katıldık.

Sayfalar