Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanun Taslağı Hakkında Basın Açıklaması

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED); görme engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştıkları sorunları gündeme taşımak ve çözüm üretmek amacıyla kurulduğu 2013 yılından bu yana büyük ilerlemeler kaydetmiş, hatırı sayılır kazanımlar sağlamıştır. Özellikle eğitimde erişilebilirlik konusundaki yasal düzenlemeler ve uygulamalarda önemli rol üstlenmiştir. EGED, kuruluş misyonunun getirdiği sorumlulukla, kamuoyunda Öğretmenlik Meslek Kanunu olarak bilinen Kanun taslağında yer alan ve görme engelli öğretmenleri olumsuz etkileyebilecek düzenlemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duymaktadır.

Görme engellilerin öğretmen olmasına doktorlar karar verecek

Taslak Kanun’da yer alan “sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak” ibaresi, görme engelli öğretmenler için önemli riskler doğurabilir. Bu ibarenin yer aldığı raporu almaya çalışan görme engelli öğretmenlerin, ön yargılı hekimlerle karşılaşarak olumsuz değerlendirmelere maruz kaldığı bilinmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlüklerine gönderdiği yazılarda görme engelinin öğretmenlik yapmaya engel olmadığı vurgulanmış olsa da görme engelli öğretmenler rapor alım süreçlerinde hâlâ zorluklar yaşamaktadır. Bu maddenin Kanun’da yer alması, bu sorunların daha da büyümesine neden olacaktır.

Görme Engelli Öğretmenlere Rotasyon Uygulanırsa Erişilebilirlik Ortadan Kalkar

Kanun taslağındaki rotasyon maddesi, görme engelli öğretmenler için büyük bir erişilebilirlik sorununa yol açma ihtimali barındırmaktadır. Aynı kurumda en az 3, en fazla 12 yıl çalışma koşulu; ikametgâhlarından erişilebilir bir şekilde ulaşılan okullarda görev yapma ihtiyacındaki öğretmenler için sorunlar doğuracaktır. Ayrıca; norm fazlası olan görme engelli öğretmenlerin idare baskısıyla karşı karşıya kalmaları ve başka bir okulu tercih etmek zorunda bırakılmaları, telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açacaktır. Bu nedenle EGED, görme engelli öğretmenlerin norm fazlası olmaları veya rotasyona dahil olmaları durumunda resen atamadan istisna tutulmaya devam etmelerini önermektedir.

Görme Engelli Öğretmenler Geri Hizmete Çekilebilir

Taslak Kanun’da, öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getiremediği kanaatine varılan öğretmenlerin akademiye yönlendirilmesi ve başarısız olunması durumunda geri hizmete çekilmeleri öngörülmektedir. Bu madde, görme engelli öğretmenlerin, ön yargılı eğitim kurumu idarecileri ve müfettişler nedeniyle, görme engelli olma durumları bahane edilerek öğretmenlikten uzaklaştırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olacaktır. EGED, bu maddenin tamamen taslaktan çıkarılmasını talep etmektedir.
EGED, görme engelli öğretmenlerin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağındaki bu maddelerin gözden geçirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedir. Bunun için elde ettiği verilerden ve saha deneyimlerinden oluşan çözüm önerileri raporunu yayınlamış ve ilgili kurumlara sunmuştur. EGED, görme engelli öğretmenlerin eğitim hayatında eşit fırsatlar ve adil şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda yetkilileri göreve çağırmaktadır. Ayrıca EGED, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaya ve bu süreçte üzerine düşen her türlü desteği sağlamaya hazır durumdadır.
EGED, kurulduğu gündem itibaren olduğu gibi bundan sonra da görme engelli öğretmenlerin mesleki haklarının korunup geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermeye devam edecektir.
Raporu görüntülemek için tıklayın

İlgili Alanlar: