KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ MERKEZİ TARAFINDAN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN BETİMLEMELİ SORULAR HAZIRLANDI

Görme engelli bireyler, eğitimde çeşitli sorunlar yaşıyor ve güçlüklerle karşılaşıyor. Görme engelli bireylerin yaşadıkları bu sorunlar ilkokul döneminden itibaren başlıyor. Merkezi sınavlarda okuyucularla yaşanan sorunlar da sürecin devamını oluşturuyor.
Bakanlık tarafından başlatılan ve tüm ülkede uygulamaya konulan ortak sınavlar da il milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Görme engelli öğrenciler de sürecin öznesi konumunda olduğundan bu sürece dahil oluyor.
Eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkeleri dahilinde Kahramanmaraş'taki görme engelliler okulunda eğitim gören görme engelli öğrenciler il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda bu süreçte tüm akranlarıyla eşit bir şekilde değerlendiriliyor. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi personelleri, fen bilimleri ve matematik sorularını görme engelli öğrenciler için betimleyerek hazırlıyor. Görme engelli öğrenciler de akranlarına sorulan sorularla muhattap oluyor. Bu çalışma görme engelli bireyler için önem taşıyan eşitlik ilkesi kapsamında imkan ve fırsat eşitliği ile kapsayıcılık bakımından değer taşıyor.
EGED olarak Kahramanmaraş İl Temsilciliğimiz aracılığıyla bu konudaki girişimlerin sonuç verdiğini görüyor ve bu uygulamanın başka şehirlerde de yaygınlaşmasına yönelik hangi adımların atılacağını takipte olacağımızı ifade ediyoruz.

kategori: 
İlgili temsilcilik: