EGED Mevzuatı

Bu sayfada, dernek tüzüğü ve Genel Kurul tarafından kabul edilen, dernek çalışmalarının düzenlenmesine yönelik yönergeler yer almaktadır.