EGED Cast: KESİŞİM (1. BÖLÜM)

ötekileştirilen diğer kimlikler ve engelliliği konuştuğumuz "Kesişim" başlıklı EGEDCast serisinin 1. bölümünde; Şeyma BÜYÜKURVAY, Alfred Adler'in "Çocukta Yaşamsal Sorunlar" kitabındaki danışan vakalarından ve Adleryen görüşten hareketle söyleşiyor.

Derneğimizden OMÜ'ye teşekkür plaketi

EGED olarak yerelde işbirliği yaptığımız Ondokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret ederek engellilik konusunda yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlerimize sundukları katkıdan dolayı Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu Rektör Yar. Prof. Dr. Cengiz Batuk’a teşekkür plaketi takdim ettik.

Sayfalar