"ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2014-2015" Adlı kitabımız yayınlandı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığıyla yürüttüğümüz Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, farklı engel gruplarına sahip, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 25 engelli öğrenciyle İstanbul ve Ankara’da olmak üzere iki defa yüz yüze toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, üniversite öğrencisi engelli gençler, kendilerini ilgilendiren kampüs yaşamı konusunda sorunlarını ve çözüm yollarını ele alarak,akranlarıyla deneyim paylaşımında bulunma imkanı elde ettiler. Bu süreçte, sorun olarak görülen konularda çalışma grupları oluşturan proje katılımcıları; bilgi edinme başvuruları, anketler, yüz yüze mülakatlar gibi yöntemlerle veri toplayarak, içerisinde bulundukları çalışma grubunu kapsayan konuda mevcut durumu ortaya koyabilecek düzeye eriştiler. Tüm bu faaliyetler sonunda, bu sayfada bulunan "ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2014-2015" adlı yayın ortaya çıktı.
Bu kitap; ilgili kurumlara bilgi edinme başvurusu yaparak aldığımız cevaplar doğrultusunda elde ettiğimiz verilerden ve düzenlediğimiz üniversite değerlendirme anketine katılan engelli öğrencilerin görüşlerinden meydana geldi.
Çalışmamızın 1. bölümünde, engelli öğrencilerin üniversitelerdeki geçmişine yönelik bir bilgiye sahip olmamakla birlikte, genel olarak engelli bireylerin eğitim süreçleri hakkında bazı tarihsel gelişmelere yer verildi. 2. Bölümde elde ettiğimiz verilerin hangi yöntemler kullanılarak toplandığı hakkında ayrıntılar yer aldı. 3. Bölümde "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği""nin getirileri ve bu Yönetmelik kapsamında kurulan birim ve komisyonların görevleri irdelenirken; 4. bölümde ise, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin sayısı, cinsiyetlerine, engel türlerine, akademik birimlerine ve fakültelerine göre dağılımıyla, akademik kariyer yapma durumları rakamlarla incelendi. 5. Bölümde üniversite engelli biriminin teşkilat yapısı, 6. bölümde engelli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen erişilebilirlik düzenlemeleri ve 7. bölümde sınavlarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı. 8. Bölümde yer alan “Genel Çerçeve” başlığında, üniversite öğrenimi gören engelli öğrencilerin mevcut dağılımları ve kendilerine sağlanan erişilebilirlik hizmetleri konularında,Engelliler Hakkında Kanun’un yürürlüğe girişinin 10. yılında hangi durumda olduğumuz özet olarak açıklandı. 9. Bölümde ise; çalışmamız ışığında, engelli öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından herkesle birlikte, fırsat eşitliği ilkesine paralel olarak erişilebilir bir biçimde faydalanabilmesi için yapılması gerekenler hususunda önerilerde bulunuldu.
Bu kitap; üniversitelerde engelli öğrenci birimlerinin kurulmasının ardından ne tür düzenlemeler yapıldığı hususunda, bir sivil toplum kuruluşunun araştırmalarını içermesi ve bu alanda ilk olma özelliği taşıması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu raporun, gerek engelli öğrenci birimlerinin yürüteceği politikaların belirlenmesinde, gerekse STK'lar ve araştırmacılar tarafından başvurulacak bir kaynak olması yönüyle, alanda yer alan önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
Kitabın elektronik sürümüne bu sayfadan erişebilirsiniz. Kitabın PDF sürümü text formatında hazırlandığından, görme engelli bireyler kullanmış oldukları ekran okuyucular aracılığıyla rahatlıkla okuyabilirler.
"ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2014-2015" adlı yayını E-kitap olarak indirmek için tıklayın

kategori: 
İlgili Alanlar: