"Bilgiye Erişirken" başlıklı 62. Aylık Online Değerlendirme Toplantısı tutanağı

Bilişim Komisyonu ve İletişim Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu işbirliğiyle, “Bilgiye Erişirken” başlıklı 62. Aylık Değerlendirme Toplantısı, 30 Mart 2022 tarihinde, Google Meet üzerinde gerçekleştirildi. Toplantıya, fikir belirtmek ve bilgi sahibi olmak isteyen üye ve takipçiler katıldı.
Toplantıyı modere eden Batuhan Demir, ilk olarak “bilgiye erişim” kavramını sorgulayarak katılımcılara söz verdi. Katılımcılar; bu kavramın çok geniş bir kavram olduğunu, önceliğimizin bilgiye ulaşmak olduğunu, doğruluğunun ilerleyen aşamalarda kontrol edilmesinin gerektiğini, herkesin ilgi alanının farklı olmasından dolayı erişmek istediği kaynakların da farklılaşacağını, öncelikle bir bilgiye erişim kültürünün oluşması gerektiğini ifade etti. Sadece görme engellilerin bilgiye erişimde sorun yaşamadığını, sanal ortamda çok fazla bilgi kirliliğinin olduğunu vurgulayan katılımcılar, Öte yandan gören bireylerin eriştiği kitap sayısıyla görmeyenlerin erişebildiği kitap sayısı arasında ciddi farkların varlığına da dikkat çekti.
Daha sonra “bilgiye erişimin kapsamı” üzerinde duruldu. İstenen bilgiye göre bu durumun değişeceğini, dijital kaynakların ve basılı materyallerin bu konuda işlevli olacağını dile getiren katılımcılar; Marakeş Sözleşmesi’nin ve Engelli Hakları Sözleşmesi’nin hem bilgi teknolojilerinin hem de yazılımların, kısaca tüm içeriklerin erişilebilir olması gerektiğinden bahsettiğini dile getirdi.
Ardından “bilgiye erişimde standartlar ülkemizde neden tam olarak uygulanamıyor” sorusuna yanıt arandı. Somut olarak bir “bilgiye erişim mevzuatı”nın olmayışının, erişilebilirliğin yeterince teşvik edilememesine yol açtığı, sivil toplum kuruşlarının bilgiye erişim konusunda kapasitelerini geliştirmeleri gerektiği, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ön plana çıkması ve ilgili mekanizmaları harekete geçirmesi gerektiği gibi değerlendirmeler de yapıldı.
Yasal düzenlemeler konusunda ise, EGED’in de içinde bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın mevzuat oluşturmak adına bir kontrol listesi oluşturduğu, “Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliği” mevzuat düzenlemesinin 2018 yılında devreye girmesine rağmen halen çeşitli sorunların yaşandığı ve bu sorunlara yol açan kurumlara yaptırırm uygulanmasıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının baskıcı olması gerektiği konusunda düşüncelerini dile getiren katılımcılar; caydırıcı para cezalarını, hizmetini erişilebilir yapmayan kurumların hizmetlerinin iptal edilmesini, bu konuda izleme ve raporlamaların sık sık yapılmasının önemli olduğunu, hatta sivil toplum kuruluşlarının bu konuda atölyeler düzenlemesinin gerektiğini vurguladı.
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz