COVİD Ve Yaşam Pratiklerimiz başlıklı 55. aylık online değerlendirme toplantısı tutanağı

COVİD Ve Yaşam Pratiklerimiz başlıklı 55. aylık online değerlendirme toplantısı, 27 Haziran 2021 tarihinde Google Meet platformunda gerçekleşti.
Toplantıyı yaklaşık yirmi beş katılımcı takip etti.
Çalışma hayatı, ev içi deneyimler, açık ve kapalı alanlardaki bağımsız hareket, seyahat ve sanat başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerileri serbest kürsüde irdelendi.
Toplantı, Covid19 sürecinin yaşam pratiklerimizde ne gibi değişiklikler yaptığına, sorunlara ve çözüm önerilerine dair serbest kürsü formatında konuşulacağı hatırlatılarak başladı.
Açık ve kapalı alanlardaki bağımsız hareket deneyimlerinde yaşanan sorunlar hakkında katılımcılara söz verildi.
Bir katılımcı, yaşanan salgın sürecinden sonra hava limanlarındaki refakatçi personelin görme engellileri tekerlekli sandalye kullanımına zorladığından bahsetti ve katılımcılar bu konudaki olumsuz deneyimlerini aktardılar. Refakatçi personeli bastonla takip etmek, kılavuz ip kullanmak, hava limanı personellerinin eğitim kalitesini artırmak gibi çözümler önerildi.
Bir katılımcı, pandemi sürecinde görme engellilere yardımcı olmaktan çekinildiğini, dokunma noktasında sorunlar yaşandığını aktardı. Öte yandan karşıt bir görüşle, pandemi sonrasında insanların yardım vermek konusunda bilinçlendikleri de ifade edildi.
Bir katılımcı, kapalı alanlarda el dezenfektanı gibi temizlik gereçlerinin yerini bulmakta zorlandığnı ifade ederek, her yerde ortak kullanılan belirteçlerle temizlik malzemelerinin erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.
Bir katılımcı, salgın sonrasında sokakların güvenliğinin azaldığından ve bağımsız hareketteki ipuçlarının azaldığından bahsetti.
Bir katılımcı, salgın sürecinden sonra görme engellilerin sosyal hayatındaki gerilemeden ve bağımsız hareketteki tembelliğin önüe geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
Online ve yüzyüze sanat etkinliklerinde pandeminin rolüyle ilgili katılımcılara söz verildi.
Bir katılımcı, salgın süreciyle birlikte ayrımcılığın artacağını, yüzyüze sanat etkinliklerine engellilerin kabulüyle ilgili daha fazla sıkıntı yaşanacağını ifade etti. Sorunun önlenmesi adına bir sosyal medya etkinliği yapılması önerisinde bulunuldu. Ayrıca engellileri korumak adı altında yapılan bu ayrımcılığın erişilebilirlik taleplerinin kabulü noktasında olumlu sonuçlar doğurabileceği de vurgulandı.
Online ve uzaktan çalışma ortamlarında salgının rolüyle ilgili katılımcılara söz verildi.
Online çalışma ortamının teknolojiye hakimiyeti artırdığından bahsedildi.
Bir katılımcı, online çalışma ortamının görmeyen kişinin dış görünüşüne gösterdiği özeni azaltma olasılığı taşıdığını vurguladı.
Bir katılımcı, online çalışma sürecinin internet ve uygulama erişilebilirliğindeki problemlerden dolayı görme engelliler için zorlayıcı olduğunun altını çizdi.
Salgın süreciyle birlikte çalışılan alanlarla ilgili hizmetiçi eğitimlere katılımın daha kolay olduğundan, online etkinliklerin herkes için daha erişilebilir ve kolay olduğundan bahsedildi.
Salgın süreciyle beraber erişilebilirlik çözüm arayışının arttığından, çözüm noktasında dayanışmaya gidilmeye başlandığından bahsedildi.
Ev içi deneyimlerimizde salgının rolü hakkında katılımcılara söz verildi.
Ev becerilerinin pandemi sonrasında geliştiği söylendi.
Pandemi sürecinde hobiler edinme ve psikolojik olarak karantinayla baş etme konusunda ilerleme kaydedildiğinden bahsedildi.
Salgın sonrasında aile içi iletişimin güçlendiği ve körlüğün kabulü noktasında aile ile olan çatışmanın azaldığı ifade edildi.
Seyahat deneyimlerinde salgının rolü konusunda katılımcılara söz verildi.
Bir katılımcı salgın sürecinde otellere gitmekten çekinildiğinden bahsetti. Görmeyenler için kamp düzenlenmesi önerisinde bulundu.
Salgın sürecindeki tatil deneyimleri paylaşıldı.
Toplantı, gündem önerisinde bulunulacak iletişim yolunun hatırlatılmasıyla sona erdi.
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz