Uluslararası Faaliyetler

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, benzer amaçlı uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunmaya, yurt dışındaki iyi uygulamaların ülkemize uyarlanması ve ülkemizdeki başarılı çalışmaların diğer ülkelerle paylaşılması gibi konulara önem vermektedir. Bu maksatla Yönetim Kurulu bünyesinde Uluslararası İşler Sekreterliği'ni oluşturmuştur. Aynı zamanda, derneğimizin, görme engelli gençlerin eğitimi ve sosyal yaşama dahil edilmesi gibi alanlarda faaliyet yürüten ve merkezi Belçika'nın Liege şehrinde bulunan
Views İnternational adlı uluslararası bir derneğe yaptığı üyelik başvurusu kabul edilmiştir.
Bu sayfada, derneğimizin uluslararası alandaki faaliyetleri hakkında son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Sayfalar