Hakkımızda

Bu sayfada derneğin künyesi, vizyonu, misyonu, tüzüğü, Yönetim Kurulu, ilke ve amaçları gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Derneğin Künyesi

Derneğin Adı: Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Kısa adı: "EGED"
Merkezi: Ankara
Kuruluş Tarihi: 28.01.2013

Vizyon

Başta görmeyenler olmak üzere, tüm engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden bağımsız şekilde yararlandığı erişilebilir bir ülke.

Misyon

Başta görmeyenler olmak üzere, engelli bireylerin eğitim ve istihdam alanında karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak, toplumdaki engellilik algısını olumlu yönde değiştirmek, mevzuat kaynaklı sorunları gidermek, engellilere yönelik her türlü ayrımcılığın ve engelliliğin istismarının önlenmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütmek, erişilebilir materyaller geliştirmek ve teknolojiyi engelli öğrenci ve öğretmenlerin eğitim yaşantısında etkin kılacak çalışmalar gerçekleştirmektir.

Yönetim Kurulu

Bu sayfada, derneğin Yönetim Kurulu üyelerinin iletişim bilgileri ve özgeçmişlerine ulaşabilirsiniz.

EGED tanıtım kitapçığı

"EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI" adını taşıyan EGED tanıtım kitapçığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği tarafından yürütülen Birlikte Hibe Programı desteğiyle yayınlandı!

Üye ve İlişki İçinde Olduğumuz Ağlar

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, benzer amaçlı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmanın, arzu edilen kazanımların elde edilmesini kolaylaştırdığını düşünmektedir. Bu nedenle faaliyet gösterdiği alanlarda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası çeşitli ağlara dahil olmuştur.

Derneğimizin, görme engelli gençlerin eğitimi ve sosyal yaşama dahil edilmesi gibi alanlarda faaliyet yürüten ve merkezi Belçika'nın Liege şehrinde bulunan
Views İnternational adlı uluslararası bir ağa üyedir.