Akademik Çalışmalar

Akademik çalışmaların engelli bireylerin sahip olduğu haklar bakımından kazanım elde etmesindeki önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesinden hareketle, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, alanıyla ilgili akademik yayınlara ve kongre, sempozyum, forum, seminer, çalıştay vb. toplantılara iştirak ederek katkı sunmaya ve imkanları ölçüsünde düzenlemeye önem vermektedir. Bu sayfada, derneğimizin katıldığı veya düzenlediği akademik çalışmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'na Katıldık

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile 29-30 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen “III. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı”na katıldık.

2021 Engelsiz Bilişim Kongresi'ne katıldık

EGED olarak düzenleme ekibinde yer aldığımız 2021 Engelsiz Bilişim Kongresi, 2 - 4 Eylül 2021 tarihlerinde, Manisa'da gerçekleştirildi. EGED bu Kongreye, beş ulusal ve bir uluslararası olmak üzere toplam altı konuşmacı ile katıldı.

Sayfalar