Uluslararası Faaliyetler

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, benzer amaçlı uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunmaya, yurt dışındaki iyi uygulamaların ülkemize uyarlanması ve ülkemizdeki başarılı çalışmaların diğer ülkelerle paylaşılması gibi konulara önem vermektedir. Bu maksatla Yönetim Kurulu bünyesinde Uluslararası İşler Sekreterliği'ni oluşturmuştur. Aynı zamanda, derneğimizin, görme engelli gençlerin eğitimi ve sosyal yaşama dahil edilmesi gibi alanlarda faaliyet yürüten ve merkezi Belçika'nın Liege şehrinde bulunan
Views İnternational adlı uluslararası bir derneğe yaptığı üyelik başvurusu kabul edilmiştir.
Bu sayfada, derneğimizin uluslararası alandaki faaliyetleri hakkında son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Oyun Uyarlama Projesi - Türkiye Ekibi Sonuç Raporu

Bu proje, görmeyenlerin topluma adaptasyonlarında oyunlardan faydalanılması amacıyla hazırlanmıştır. AB desteğiyle Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen 7 farklı ülkeyle beraber ülkelerden gelen yerel oyunlar gören ve görmeyenlerin birlikte oynayabilecekleri biçime getirilmiştir.

Görme Engelli Gençler İçin Yurt Dışı Fırsatları Semineri

Ülkemizde gerek eğitim, gerekse kişisel gelişim amacıyla başta AB ülkeleri olmak üzere gençler için yurt dışı imkanları her geçen gün artmaktadır. Söz konusu imkanlardan dezavantajlı grupların daha fazla faydalanabilmesi için öncelik tanınmasına rağmen, birçok görme engelli genç bu konuda yeterli bilgiye sahip değildir. Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak düzenleyeceğimiz “Görme Engelli Gençler İçin Yurtdışı Fırsatları” başlıklı seminer programında, Görme engelli gençlerin toplumda daha üretken bireyler olarak yer alabilmeleri ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak yurt dışı fırsatları hakkında fikir sahibi olabilmeleri için, konuyla ilgili uzman kişilerin bilgisine ve daha önce yurt dışı deneyimi yaşamış görme engelli bireylerin izlenimlerine yer verilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Belçika'nın Liege Şehrinde

Uluslararası bir körler derneği olan ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak üye olmak için başvuruda bulunduğumuz VİEWS İnternational adlı kuruluşun faaliyetlerini izlemek üzere, derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Taşgın ve Muharrem Ocal, 4-16 Kasım 2013 tarihlerinde, 12 günlük bir program çerçevesinde, derneğin merkezi olan Belçika'nın Liege şehrine gittiler.

Sayfalar