Anket: Görme engelli öğretmenlerin görevleri esnasında karşılaştıkları sorunların tespiti

Eğitimde Görme Engelliler Derneği; kuruluş bildirgesinde ve tüzüğünde, engelli öğretmenlerin mesleki sorunlarının çözümünde etkin rol oynamak amacında olduğunu belirtmiş ve bu doğrultuda engelli öğretmenlerin atanması, özlük hakları ve görevlerini yaparken karşılaştığı problemler hakkında çalışmalarını sürdürmüştür. Derneğimiz bu kapsamda; aktif bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de yüz yüze, diğer illerde görev yapan öğretmenlere ulaşabilmek için de online ortamda olmak üzere görme engelli öğretmenler toplantıları düzenlemiş ve yaklaşık 200 öğretmene ulaşmıştır. Bu toplantılarda ele alınan konular raporlaştırılarak Bakanlığa iletilmiş ve önerilen çözümlerin uygulanması amacıyla girişimler sürdürülmüştür.
Derneğimiz bünyesinde kurulan Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu, bahsi geçen toplantılarda gündeme gelen konuları sınıflayarak, karşılaşılan sorunların neler olduğunun sayısal verilerle ölçülmesini amaçlayan bir anket gerçekleştirmektedir. "Görme engelli öğretmenlerin görevleri esnasında karşılaştıkları sorunların tespiti" başlıklı bu anket sonucunda, görme engelli öğretmenlerin sorun olarak gördüğü alanlarda ölçülebilir ve etkin bir savunuculuk çalışması yürütülebilecek; Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği kurularak çözüm odaklı politikalar geliştirilebilecektir. Şu ana kadar bu denli geniş çaplı bir araştırma yapılmadığı için de, anket sonuçları alanda yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyacaktır.
Anketimize yalnızca aktif olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler katılabilecektir.
Ankete son katılım tarihi 31 Ocak 2017'dir.
Anketimize ne kadar aktif olarak görev yapan görme engelli öğretmen katılırsa, o kadar verimli ve güvenirliği yüksek sonuçlar alınabilecektir. Bu nedenle anketin yaygınlaştırılması noktasında desteğinize ihtiyaç duymaktayız.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak detayları görüntüleyebilir, anketi doldurmaya başlayabilir ve ilgili adresi çevrenizdeki görme engelli öğretmen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Anketi doldurmakta sorun yaşayan öğretmenlerimiz, 05062612961 nolu telefondan bize ulaşabilirler.
Ankete başla!