NOTALARA DOKUNMAK PROJESİ - GÖRME ENGELLİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİLGİSAYARLA NOTA YAZILIM EĞİTİMİ KATILIMCI TALEP FORMU

Görme Engelli Müzik Öğretmenlerine Yönelik Bilgisayarla Nota Okur Yazarlığı Eğitimi
Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Milli Eğitim Bakanlığının operasyon faydalanıcısı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının sözleşme makamı olduğu Bütünleştirici
Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe programı kapsamında, Bartın
Üniversitesi ortaklığı ile Notalara Dokunmak (Touching Notes) isimli projeyi yürütmektedir. Proje bünyesinde,
görme engellilerin bilgisayar kullanarak nota yazabilecekleri ya da kendilerine verilen dijital notaları
okuyabilecekleri bir nota yazım programı geliştirilmiştir. Yine proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde görev yapmakta olan 30 görme engelli müzik öğretmenine, gerek kendi alanlarında yapacakları
çalışmaları destekleyebilmek, gerekse müzik dersleri sırasında kullanabilecekleri ders materyallerini kimseye
bağlı kalmadan üretebilmelerine destek olmak amacı ile, 10’ar kişilik gruplardan oluşmak üzere 4 gün süreyle
geliştirilen programa ilişkin kullanım eğitimi verilmesi planlanmıştır.
Bu plan doğrultusunda verilecek eğitimlerin ilki, 1-4 Eylül 2022, ikincisi ise 13-16 Ekim 2022 tarihlerinde
Ankara'da, Notalara Dokunmak Proje Ofisi’nde gerçekleştirilecektir. Kasım ayında gerçekleştirilecek
üçüncü ve son eğitimin tarihi daha sonra açıklanacak ve yeni bir
başvuru formu ile duyurulacaktır. Eğitime katılacak kişilerin kendi bilgisayarlarını
getirmeleri zorunludur. Ankara dışından gelecek tüm katılımcıların
yol, konaklama yeme ve içme masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.
Eğitim 4 gün boyunca, günde 6 saat şeklinde gerçekleştirilecektir. Verilecek eğitimlerde katılımcıların;
- Yazılım özelliklerini genel hatlarıyla tanıma,
- Parça uzunluğunu, ölçü sayısını ve tonu belirleyerek yeni bir proje oluşturma,
- Klavye aracılığı ile nota girme,
- Seslerin oktavlarını ayarlama,
- Seslerin süre değerlerini ayarlama,
- Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği notalarını yazabilme,
- Nota düzeltme, kes - kopyala - yapıştır - sil işlemlerini yapma,
- Şarkı sözlerinin yazılımını öğrenme,
- Diğer nota yazım programları ile hazırlanan notalar ile çalışma,
- Yazdığı eseri Braille çıktı olarak hazırlama konularında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Bu eğitimi alan katılımcıların bulunduğu eğitim kurumlarında görme engelliler için erişilebilir ders kaynakları
üretebilecek yeterliliğe gelmesi amaçlanmaktadır. Eğitime katılacak kişilerden orta seviyede bilgisayar
kullanabilmeleri, ekran okuyucu kullanmaya hakim olmaları ve kişisel bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri
beklenmektedir.
Katılımcıların belirlenmesi kriterleri arasında coğrafi dağılım, cinsiyet dengesi, bilgisayar kullanım seviyesi gibi
etkenler önem arz edecektir.

Eylül eğitimi için son başvuru tarihi 16 Ağustos 2022
Ekim eğitimi için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022'dir.
Forma git

İlgili Alanlar: