Görme Engelli Öğrencisi Bulunan Öğretmenler İçin Sık Sorulan Sorular Kitapçığı yayınlandı!

Görme Engelli Öğrencisi Bulunan Öğretmenler İçin Sık Sorulan Sorular Kitapçığı yayınlandı.
Bu kitapçık, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Eğitim Komisyonu tarafından görme engelli öğrencisi olan öğretmenler için hazırlanmıştır. Kitapçığın amacı; görme engelli öğrencilerin eğitim hakkından diğer öğrencilerle birlikte tam ve eşit şekilde faydalanabilmesi için öğretmenlere, bu öğrencilerin bireysel farklılıklarına, bu farklılıklardan doğabilecek ihtiyaçlarla bu ihtiyaçların giderilebilmesine yönelik yöntem, teknik ve teknolojilere dair ipuçları sağlamaktır. Kitapçığın çıkış noktası, görme engelli öğrencilerin eğitim yaşantılarına ilişkin paylaşım ağlarımız aracılığıyla derneğimize iletilen, çevremizde gözlemlediğimiz ve kendi deneyimlerimizden edindiğimiz sorulara cevap niteliğinde bir doküman hazırlamanın yararlı olacağına inanmamızdır. “Öğretmenler İçin Sık Sorulan Sorular Kitapçığı” adını verdiğimiz bu dokümanda, görme engelli öğrencinin eğitim yaşantısını konu edinen hukuki düzenlemelerden psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine, iletişime dair tavsiyelerden öğrencinin yararlanabileceği kütüphanelere, öğretmen ve öğrencinin faydalanabileceği teknolojik imkânlardan derslerle ilgili uyarlamalara, bağımsız hareketten, fiziki mekanlarda başvurulabilecek uyarlamalara kadar birçok farklı konuyu ele aldık. Kitapçığın içeriği, yine her birimizin kişisel deneyim ve gözlemleri, mesleki birikimimiz ve ele aldığımız konuları ilgilendiren yasal dayanaklar, Özel Eğitim Yönetmeliği ve ilgili okul kademesine ilişkin yönetmelikler ile merkezi sınav dönemlerinde yayımlanan kılavuzlar çerçevesinde gelişti. Böylelikle yedi farklı bölümde, çeşitli sorular ve onlara verilen kısa cevaplar ile bunlara paralel videolarımızın bağlantılarının olduğu son bir bölümden kitapçığımız meydana geldi. Bu kitapçığın, öğrencinizin eğitime diğer öğrencilerle eşit katılımı yolunda göstermiş olduğunuz çabayı güçlendirmesini dileriz.
Kitapçığı PDF olarak görüntüleyin

kategori: