Engelli Öğretmen Atamasında, Kamuda Çalışanların Mağduriyetine İlişkin Danıştayda Dava Açtık

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2013 engelli öğretmen alımı sırasında, geçmiş yıllarda kamuya atanan ve 2012 ÖMSS puanını kullanmayan engelli öğretmen adaylarının söz konusu atamaya başvuru yapamaması sebebiyle oluşan mağduriyete ilişkin T.C. Danıştay Başkanlığı'nda görülmek üzere dava açmıştır. Aşağıda açılan dava sonrası yapılan basın toplantısında okunan metin ve söz konusu açıklamaya ilişkin fotoğraflar yer almaktadır.

Basın Açıklaması Metni

25 Haziran–1 Temmuz tarihleri arasında 2012 ÖMSS sonuçlarına göre başvurusu alınan ve 8 Temmuz itibariyle sonuçlanan 2013-Engelli öğretmen atamasında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 46 branşta açılan 600 kadroya 312 engelli öğretmenin ataması yapılmıştır. Daha önce engelli bir kişinin öğretmenlik yapamayacağına dair açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği engelli öğretmen ataması tarafımızca önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Ancak, söz konusu atama döneminde, geçmiş yıllarda kamuya atanan ve 2012 ÖMSS puanıyla herhangi bir kadroya yerleşmeyen engelli öğretmen adayları, elektronik ortamda doldurulan başvuru formunda yer alan “bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak kadrolu ve sözleşmeli çalışmadığımı beyan ederim" şeklindeki ibare sebebiyle bu atamaya başvuramamıştır. 2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) ilk defa atanacakların yanı sıra halen kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan memurlar da katılmış; gerek 2012-Temmuz döneminde, gerekse 2013-Mart döneminde yapılan yerleştirmelerde, birçok memur bulunduğu kurumdan başka bir kuruma aynı sınıf ve unvanla ya da eğitimini aldığı mesleki branş gibi kadrolara (Mühendis, Sosyolog, psikolog vb.) bu sınav sonuçlarına göre atanmıştır. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı atamaya esas teşkil eden Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere, hiçbir mevzuatta yeri bulunmayan bir uygulamayla, engelli öğretmen adaylarının bir kariyer mesleği olan öğretmenliğe atanmasını engellemiştir. Bakanlık yetkilileri bu uygulamayı yalnızca çalışmayan kişilere uygulanan bir pozitif ayrımcılık olarak nitelendirerek T.C. Anayasası’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesini ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde yer alan engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamayacağına dair hükümleri açıkça ihlal etmiştir. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu tutum ve açıklamaları, geçmiş yıllarda kamuya atanan engelli öğretmen adaylarının, yalnızca engelli olmaları sebebiyle bulundukları kadroda çalışmasının yeterli olacağı ve kendi mesleğini icra etmesine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, kamuda çalışan öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Bakanlığı’na hangi gerekçeyle söz konusu atamaya başvuramadığını öğrenmek için göndermiş olduğu dilekçelerin bazılarına hiç geri dönüş yapılmaması, bazılarına ise tatmin edici cevaplar verilmemesi dikkat çekici bir husustur. Esasen; geçmiş yıllarda kamuya atanan ve daha sonra öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik diplomasını elde eden kişilerin görevde yükselmelerinin mevzuata aykırı biçimde engellenerek aynı kadroda çalışmak zorunda bırakılmasının hiçbir haklı açıklaması da olamaz.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği, 2013 Engelli öğretmen atamasına dair başvuruların alınmasına müteakip ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuş; bu durumun hukuki açıdan sorun teşkil ettiğini ve gerek engelli ve engelsiz kişiler arasında, gerekse engellilerin kendi içinde bir ayrımcılığa yol açtığını açıkça ifade etmiştir. Ancak; söz konusu atamaya geçmiş yıllarda kamuya atanan kişilerin başvurması mümkün olmamıştır. Ayrıca, yakın bir zamanda, kamuda çalışan engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe yerleşebilmesi için herhangi bir düzenlemenin Bakanlığın gündeminde bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Bunun üzerine, daha önce yayınladığımız iki basın açıklamasında da ifade ettiğimiz gibi, konuyu yargıya taşıyarak T.C. Danıştay Başkanlığı'nda görülmek üzere, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı- İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarihinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği 'Muhatap Engelli Öğretmen Alımı' konulu duyurusunda yer alan "…Ayrıca adayların, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda Devlet memuru olarak çalışmadığına ilişkin yazılı beyanları alınacaktır." ibaresiyle 2013 yılı engelli öğretmen atamasına kaynaklık etmek üzere tesis ettiği düzenleyici işlemin ve bu işleme dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan 2013 yılı engelli öğretmen ataması işleminin iptali ve yürütülmelerinin durdurulması istemiyle Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak dava açmış bulunmaktayız. Özellikle belirtmek isteriz ki, bu davayı açmaktaki maksadımız kesinlikle yapılmış olan engelli öğretmen ataması sonucu göreve başlayan engelli öğretmen adaylarının mağduriyetine yol açmak değildir. Gayemiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışan ve çalışmayan engelliler arasında ayrımcılık yapılmak suretiyle geçmiş yıllarda kamuya atanan ve 2012 ÖMSS puanını kullanmayan engelli öğretmen adaylarının uğradığı mağduriyetin giderilmesini temin etmekten ibarettir.
Son olarak; aylardır 2013 engelli öğretmen atamasını bekleyen ve bu atama sonucu öğretmenlik mesleğini yapmaya hak kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

Fotoğraflar

Toplantı öncesi hazırlık
Toplantı başlangıç anı
Toplantı anı-1
Toplantı anı-2
Toplantı anı-3

İlgili Alanlar: