EGED, Deniz Bank Yetkilileri ile Görüştü!

Eğitimde Görme Engelliler Derneği yönetim kurulu üyelerinden Ali öztürk, bilişim komisyonu üyelerinden Atakan Nalbant ve avukat Can Serhat Bağrıyanık'tan oluşan heyet, DenizBank yetkilileriyle 15/03/2019 cuma günü Gayrettepe'de bulunan genel müdürlük binasında 1 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.
Bankayı temsilen iki Genel Müdür Yardımcısının, banka avukatının, mobil uygulama sorumlusunun ve diğer banka yetkililerinin hazır bulunduğu ve Bankanın üst düzeyde katılım gösterdiği görüşmede, Deniz Bank’ın mobil uygulamalarındaki erişilebilirlik sorunları,
görme engelli müşterilerin mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusu esnasında müşteri hizmetlerine yönlendirilmeleri ve bankanın kimi şubelerinde görme engellilere sergilenen ayrımcı tutumlar konuşuldu.
20 sayfalık bir dosya hazırlayan EGED heyeti, banka yetkililerine, bankanın mobil uygulamasında kredi ve kredi kartı başvuru ekranlarına giriş yapan görme engelli kullanıcıları müşteri hizmetlerine yönlendirmenin ayrımcı bir tutum olduğunu söyleyerek, bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Banka yetkilileri, bu uygulamaya sözleşme metinlerinin text formatında bulunmamasını gerekçe göstererek, ayrımcılıkla itham edilmelerinin kendilerini yaraladığını ve bu kelimeyi tekrar tekrar duymalarının kendilerini büyük bir üzüntüye sevk ettiğini dile getirince, Av. Can Serhat Bağrıyanık Bankanın Genel Müdür yardımcılarını üzmemek için Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine İlişkin Yönetmelikte geçtiği şekliyle “Farklı Uygulama” terimini de kullanabileceklerini, ancak engelli müşterilere yönelik böyle bir uygulama gerçekleştirilmesinin, “farklı uygulama” şeklinde ifade edilse dahi hukuk tekniği açısından açıkça ayrımcılık ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatının ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Bununla beraber, EGED'in bankaların mobil uygulamalardaki
erişilebilirlik testlerini titizlikle yaptığına dikkat çekildi. Deniz Bank Mobil’de bazı erişilebilirlik sıkıntıları bulunmakla birlikte özellikle ,Deniz Kart ve fastPay uygulamalarının görme engelliler açısından kullanılamaz durumda olduğu yapılan teknik incelemenin neticesi olarak EGED Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öztürk tarafından açıklandı.
Toplantı sonunda aşağıdaki konularda görüş birliğine varıldı:
DenizBank yetkilileri, nisan ayında yapılacak olan mobil uygulama güncellemesinde görme engelli bireysel müşterileri kredi ve kredi kartı başvuru esnasında müşteri temsilcisine yönlendiren uygulamanın kaldırılacağını taahhüt ederken; heyetten mobil uygulamalarda görülen erişilebilirlik problemlerine ilişkin detaylı bir rapor hazırlamalarını istedi. Ayrıca erişilebilirlik hususunda birlikte çalışma kararı alındı.
FastPay ve Deniz Kart uygulamalarının yeniden tasarlanacağı ve erişilebilirlikle ilgili gerekli dikkat ve özenin gösterileceği de, Deniz Bank Genel Müdür yardımcılarından alınan başka bir sözdü.
Kimi şubelerde görme engellilerden imza atarken iki tanık, vekaletname ile işlem yaptırmaları, “sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” ifadesini el yazısıyla yazmalarının kanuna aykırı olarak talep edildiğine, yine bununla da yetinilmeyerek görme engellilere taksit yapılamayacağı gibi ayrımcı uygulamaların gerçekleştirildiğine değinilen görüşmede yetkililer, banka personelinin bu konularda eğitileceğini ve şubelerde karşılaşılan olumsuz tutumların en aza indirileceğini beyan etti. Heyetten şubelerde karşılaşılan ayrımcı tutumlara ilişkin de detaylı bir rapor hazırlamaları istendi.
Görüşme, verimli bir ortamda ve EGED - Deniz Bank işbirliğinin geliştirilmesi temennileri içerisinde sonuçlandırıldı.

Bu önemli görüşme de bir kez daha göstermiştir ki, yaşanan sorunlara kalıcı ve köklü çözümler üretme amacındaki Eğitimde Görme Engelliler Derneği, yalnızca eğitim hakkını, öğretmen sorunlarını değil, herkes için erişilebirliğin sağlanmasını önceleyen ve bu kapsayıcı özelliğiyle Türkiye’de benzersiz bir gençlik örgütlenmesidir. Yine EGED’in internet üzerinden yapılan başvuru ve açıklamalarla yetinmeyip, tıpkı QNB Finans Bank Enpara uygulamasıyla ilgili olarak gerçekleştirdiği gibi Deniz Bank aleyhine de resmi yazıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na şikayette bulunması, Deniz Bank’ın konuyu çok ciddi bir şekilde ele almasını sağlamıştır. EGED, Bankadan aldığı sözlerin takipçisi olmaya devam edecek olup, Deniz Bank ile sorun yaşayan üye ve gönüllülerinden yaşadıkları sorunlarla ilgili, sorunun ne olduğuna, olay tarihine ve sorunun Deniz Bank’ın hangi şubesinde yaşandığına ilişkin tüm ayrıntıları bilgi@eged.org adresine e-posta yoluyla göndermelerini beklemektedir.

kategori: