Görme engelli öğrencilerin özel eğitim okulları ve kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi Raporu

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; MEB - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, "Görme engelli öğrencilerin özel eğitim okulları ve kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi" başlıklı raporumuzu sunduk.

Son dönemde görme engelli öğrencilerin özel eğitim ve kaynaştırma sistemi yoluyla eğitimi üzerine yapılan tartışmalar gündemdeki ağırlığını korumaktadır. Kanaatimiz odur ki; yapılan bu tartışmalar eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik olmaktan çok, görme engelli öğrencilerin özel eğitim okullarında mı yoksa kaynaştırma yoluyla mı eğitim alacağına ilişkindir. Dolayısıyla öne sürülen savlar tarafgirliğin ötesine gidememektedir. Oysaki bu konu somut verilerle tartışılmaya ve elde edilen bulgular neticesinde alınacak kararların uygulanmasına muhtaçtır.
"Görme engelli öğrencilerin özel eğitim okulları ve kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi" başlıklı raporumuzda, 1950'li yıllardan bu yana faaliyette bulunan görme engelliler okullarıyla hızla yaygınlaşan kaynaştırma sisteminin bugünkü durumu ele alınarak geliştirilmesi gereken yönleri hususunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu raporun hazırlanması esnasında, görme engelliler okullarında görev yapan ve kaynaştırma sisteminde görme engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin görüşleri alınmış; derneğimize ulaşan bildirimler değerlendirilmiş ve tarafımızca her iki yöntemle ilgili yapılan gözlemlerin bulgularından yararlanılmıştır. Raporumuz "Görme engelliler okullarının bugünkü durumu hakkında tespit ve öneriler" ve "Kaynaştırma yoluyla öğrenim gören görme engelli öğrencilerin bugünkü durumuna dair tespit ve öneriler" olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm de "tespitler" ve "öneriler" sütunlarından meydana gelmiştir. Bahsi geçen tespit ve önerilerin detayları açıklanmadan, ilgili hususta yapılabileceklerin Bakanlık koordinasyonunda ve diğer paydaşların etkin katılımıyla planlanmasının daha verimli olacağı kanısına varılmıştır. Bu rapor yoluyla görme engelliler okullarını veya kaynaştırma sistemini savunmak gibi bir gaye güdülmemiş; her iki yöntemin iyileştirilmesi gereken tarafları üzerinde durularak gerekli tedbirlerin alınması noktasında Bakanlığımız ile işbirliğinde bulunmak hedeflenmiştir.

Raporu indirmek için tıklayın

kategori: