Engelli Ayrımcılığının Basit Anatomisi başlıklı 28. aylık online değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Derneğimiz İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından, her ay farklı bir gündemle düzenlenen Aylık Değerlendirme Toplantıları’nın 28’incisi, “Engelli Ayrımcılığının Basit Anatomisi” gündemiyle, 27 Aralık 2018 tarihinde, EGED Uzaktan Eğitim Akademisi TeamTalk Sunucularında gerçekleştirildi.
​Toplantıya, İstanbul Bilgi Üniversitesi-Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Müdürü Sosyolog Prof. Dr. Kenan Çayır konuşmacı olarak katıldı.
​Öncelikle, 2010 yılında kurdukları Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)’den bahseden Prof. Dr. Çayır, birçok sivil toplum kuruluşuyla çalıştıklarını ifade etti.
​Ayrımcılığın disiplinlerarası bir kavram olduğunu ve bu kavrama farklı çerçevelerden bakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kenan Çayır, bununla ilgili bazı bakış açılarına da örnekler verdi. Kavramsal çerçevede, “eşitlik” kavramının ön plana çıktığını, cinsiyetçiliğin, geleneksel boyutta olduğunu ancak; insanların, özelde kendi düşüncelerinde cinsiyetçiliği savunmadığını anlattı.
​Teorik çerçevede ise, sosyal kimliğin ön plana çıktığını dile getiren Prof. Dr. Çayır, insanların genelde grup kimliğini tercih ettiklerini ve bu kimliklerinden ayrı düşünülemeyeceklerini ifade etti.
​Prof. Dr. Kenan Çayır, Ayrımcılıkta, kavramların fazlaca kullanıldığını, bunun sebeplerini de insanların birlikte yaşama ihtiyacı, “biz” bilinci geliştirme isteği ve insanların aidiyetlik hisleri olarak sıraladı. Sosyal kimlikte, aidiyetin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Çayır, insanın tek kimliği olması durumunda, o kimliğini tehlikede gördüğünü ve bu nedenle ayrımcılığa başvurduğunu belirtti.
​Birden Fazla gruba üye olmanın enerji kaybı yaratmayacağını dile getiren Prof. Dr. Kenan Çayır, Türkiye’deki engelli hareketinin, yeni ve genç bir hareket olduğunu, buna karşın, kadın hareketinin ise, 1970’li yıllardan beri var olduğunu ifade etti.
​Prof. Dr. Kenan Çayır, ayrımcılığa yönelik önerilerini de şöyle sıraladı;
- Karşılaşılan ayrımcılık vakaları düzenli bir şekilde raporlanmalıdır.
Ayrımcılıkla ilgili vakalarda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurulmalıdır.
- Her yıl, ayrımcılıkla ilgili vakaların yer aldığı almanaklar düzenlenmelidir.
Toplantının devamında, Onur Mansuroğlu, katılımcılarla Yapı Kredi Bankası, Hatay Defne Şubesi’nde yaşadığı ayrımcılık hikâyesini paylaşırken, Yusuf Ak da, Kızılay İzmir Şubesi tarafından maruz bırakıldığı ayrımcılığı anlattı. Ardından Engelsiz Erişim Derneği adına söz alan Av. Sevgi Mart, sözkonusu ayrımcılık vakalarıyla ilgili yaptıkları basın açıklamalarından bahsetti.
Toplantının son bölümünde ise, katılımcılar, ayrımcılık konulu sorularını Prof. Dr. Kenan Çayır’a yöneltti.
Toplantı, katılımcılara gelecek Aylık Değerlendirme Toplantıları’nın gündemlerini belirleyebileceklerinin hatırlatılmasıyla sona erdi.
Toplantı ses kaydını mp3 formatında indirmek için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz