Engelli Öğretmen Atamasında Son Durum ve Bundan Sonra Üzerimize Düşen Görevler

Yaklaşık 6 aydır yürütülmekte olan mücadelenin ardından, Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN, partisinin grup toplantısında engelli öğretmen
ataması yapılacağına dair bilgi verdi. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı
Ömer DİNÇER döneminde, gerek bakanın "görme engelli kişiden şoför ve
öğretmen olmaz" tarzında açıklamaları, gerekse TBMM dilekçe
komisyonundaa, Bakanlığın geçmişteki uygulamaların öğretmenlik
mesleğini engelli kişilerin yapamayacağına dair görüşünün ardından
"Engelli kişiden öğretmen olmaz" düşüncesine karşı çıktıklarını
belirten ERDOĞAN, "Engelli kişiden de öğretmen olur; hem de bal gibi
olur" şeklinde konuştu. Maalesef, her alanda eşitliğin savunulduğu bir
dönemde, böyle bir sorunun ortaya çıkması, engelli bireyler olarak
toplumun her alanında yer alabilmek için kat etmemiz gereken daha çok
mesafe olduğunu gösteren somut bir vakadır.

Bizler, engelli öğretmen adaylarının atama mağduriyetine dikkat çekmek
amacıyla sürecin başından itibaren ilgili birimlerle görüşmeler
gerçekleştirerek, medyaya haberler servis ederek, Bakanlık önüne
yürüyüş düzenleyerek ve farklı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamalarına iştirak ederek, bu mesleği başarılı bir şekilde sürdüren engelli öğretmen arkadaşlarımızla toplantılar düzenleyerek, konuyu farklı yönlerden ele almak için komisyonlar kurarak bu soruna sahip çıktık. Öyle ki; diğer engelli
sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda bizlere destek olmaları yönünde girişimlerde bulunduk ve konu Başbakan'ın gündemine gelecek
boyuta ulaştı. Görüldüğü üzere örgütlü bir mücadele sergilendiği takdirde sonuç almak kaçınılmazdır. Dernek olarak engelli
öğretmenlerin atanması konusunda izlenecek yolun belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla girişimlerimiz sürmektedir. Bizler, "ne
ayrımcılık, ne ayrıcalık" düsturundan hareketle; engelli bir kişinin, yanlızca engelli olduğu için öğretmenlik yapma hakkının elinden
alınmasına karşı olduğumuz gibi, herhangi bir engele sahip olduğu için adaletsiz bir yöntemle öğretmen olarak atanmasını da kabul etmiyoruz.
Ayrıca, gelecekte böyle bir sorunun tekrar gündeme gelmemesi, eğitim fakültelerinde öğrenim gören engelli öğrencilerin, mezun olduklarında
atanma kaygısı taşımaması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

İlgili Alanlar: