Her Yerde Braille konulu 22. aylık online değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından her ay düzenlenen Aylık Değerlendirme Toplantılarının yirmi ikincisi, 31 Ocak 2018 tarihinde Engelsiz Erişim TeamTalk sunucularında “Her Yerde Braille’ sloganıyla başlatılan kampanyanın yol haritasını belirlemek üzere gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz aralık ayında başlatılan kampanya ve www.brailletr.org web sitesi hakkında bilgilerin paylaşılmasıyla başlayan toplantı, katılımcıların Braille yazının kullanımıyla ilgili önerileriyle devam etti. Bunlardan bazı detaylar ise şöyle:

Hızlı Okuma Yapamıyoruz

Katılımcılar, Braille kitapların çok yer kapladığını ve Latin Alfabeyle yapılan okumalara oranla Braille kaynakların okunmasının daha yavaş olduğunu belirterek en son 90’lı yıllarda yapılandırılan mevcut kısaltma sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiği üzerinde durdu. Kısaltmaların daha kapsamlı olması gerektiği üzerinde duran katılımcılar, oluşması muhtemel yeni kısaltma sisteminin akademisyenler, görme engelli öğretmen ve öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarının fikrinin alınarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Braille veri tabanı

www.brailletr.org web sitesinde Braille kaynakların nerelerde bulunabileceği, hangi kurumların Braille baskı yaptığı, görme engellilere hizmet veren kütüphanelerin nerede olduğu, iletişim bilgileri gibi detayların yer aldığı bir veri tabanının olması gerektiği katılımcılar tarafından vurgulandı.

Braille Alfabeye Bir resmiyet kazandırılmalı

Katılımcılar, ülkemizde Braille alfabesinin yeterince yaygın olmamasının önemli sebeplerinden biri olarak yazının resmiyet kazanmamasını gösteriyor. Kamu kurumlarında, özellikle banka ve noterlerde sık sık yaşanan sorunları dile getiren katılımcılar, Braille alfabenin resmiyet kazanmasıyla bu sorunların büyük ölçüde azalacağını vurguladı.

Braille alfabe hayatımızda daha fazla yer almalı

Katılımcılar; bazı ilaçların kutularında yer alan Braille alfabesinin tümüne yaygınlaştırılması ve kullanım talimatlarının da Braille alfabeyle sunulması, marketlerde bulunan ürünlerin bilgilerinin Braille alfabe ile yer alması, Braille baskı yapan yerlerin artması, alışveriş merkezlerinde (AVM) kabartma haritalara yer verilmesi ve mağazaların adlarının Braille olarak yer alması noktasında yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunulması ve uçakların koltuk ceplerinde bulunan dergilerin Braille alfabe ile basılması gibi uygulamalar sayesinde Braille alfabesinin hayatın her alanında daha fazla kullanılabileceğini vurguladılar.

Braille savunuculuğuna önem verilmeli

Katılımcılar; Braille okuma etkinlikleri yapılması, Braille alfabenin yaygınlaşması adına imza kampanyaları düzenlenmesi, iyi uygulamalardan bahsedilmesi, Braille teknolojilerinin görme engellilere ulaştırılması için devletin teşviklerde bulunması, görme engellilere hizmet veren her kütüphanenin bir Braille ekrana sahip olmasının mümkün kılınması, Braille odaklı çeşitli yarışmalar yapılması ve YouTuber olarak ifade edilen kişilerden görünürlük adına destek istenmesi gibi savunuculuk çalışmalarında bulunulmasının kampanyanın başarıya ulaşması için gerekli olduğuna dikkat çektiler. Ayrıca bu fikirlerin uygulanabilmesi için sistemli çalışacak bir kampanya ekibi gerektiği de ifade edildi.

Web sitesine Özgün İçerikler

www.brailletr.org web sitesinde “İçerik Ekle” bölümü hatırlatılarak katılımcılara web sitesinin içeriklerine katkıda bulunabilecekleri anlatıldı. İçeriklerin günlük hayatta karşılaşılan ve “Her Yerde Braille” kampanyasına destek olabilecek video, görsel ve yazılı kaynakların olabileceği vurgulanarak bu içeriklerin kademeli olarak eklenmesi gerektiği fikri üzerinde duruldu. Yine Braille yazıyı kullanan kurumların da “İyi Uygulama Örnekleri” bölümünde, web sitesinde sergilenmesi kararı da alındı.

Diğer Ülkelerde Braille ile ilgili gelişmeler

Özellikle gelişmiş ülkelerde Braille yazıya daha çok önem verildiğini ifade eden katılımcılar, meydana gelen yeni gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu gelişmelerin ülkemize uyarlanması konusunda fikir birliğine vardı. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de düzenlenen Braille Okuma Tiyatrosuna dikkat çeken katılımcılar, bu ve buna benzer Braille yazıyı öne çıkaracak etkinliklerin artması gerektiğini belirtti.

Braille Ekrana Devlet Desteği

Görme engellilerin önemli ihtiyaçlarından birinin de Braille ekran olduğunu söyleyen katılımcılar, diğer ülkelere oranla Braille ekranların ülkemizde daha maliyetli olduğuna dikkat çekerek bu ekranları edinmek isteyen görme engellilere kısmi devlet desteğinin olması gerektiğini vurguladı.
Toplantının sonunda “Her Yerde Braille” kampanyası dâhilinde açılan YouTube kanalı hatırlatılarak, içeriklerin buradan da takip edilebileceği vurgulandı.
Toplantı ses kaydını mp3 formatında indirmek için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz