Körler okulları ve kaynaştırma sisteminin geleceği başlıklı 20. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından her ay düzenlenen Aylık Değerlendirme Toplantılarının yirmincisi, “Körler Okulları ve Kaynaştırma Sisteminin Geleceği” gündemiyle 23 Ekim 2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Team Talk sunucularında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Eğitiminin bir bölümünü körler okullarında tamamlayan ve konuyla ilgili fikir belirtmek isteyen kişiler katıldı.
Toplantının ilk bölümünde körler okullarının mevcut durumu masaya yatırıldı. Katılımcılar, körler okullarının eskiye nazaran artık kaliteli eğitim veremediğini savundu. Bunun sebeplerine de değinen katılımcılar, akademik başarı düzeyinin düştüğünü, körler okullarının önemsizleştirilmeye çalışıldığını vurguladı. Yatılı olarak öğrenim görmenin önemine dikkat çeken katılımcılar, körler okullarında yatılı okuyan öğrencilerin bağımsız hareket ve öz bakım becerilerinde fazla sorun yaşamadığına dikkat çekti.
Görme engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarını artık yatılı olarak körler okullarına vermek istemediklerini belirten katılımcılar, bunun en önemli sebebininse, okullara ücretsiz ulaşım ve evde bakım maaşının olduğunu işaret etti.
Körler okullarının yeni bir eğitim modeline ihtiyaç duyduğunu ifade eden katılımcılar, bunun temelinin de kabartma yazıya gereken önemin verilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.
Katılımcılar öğretmen kadrosunun da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu okullara atanacak öğretmenlerin görev yapacakları okullar ve öğrencilerle ilgili önceden eğitimler alması gerektiği fikri üzerinde durdu. Beyaz baston eğitimi ve bilişim derslerine de önem verilmediği, belirtilen diğer sorunlar arasındaydı.
Toplantının ikinci bölümünde ise günümüzde uygulanan kaynaştırma sistemi tartışıldı. Katılımcılar, kaynaştırma sisteminin gerektiği gibi uygulanmadığı üzerinde dururken destek eğitim odalarının da uygun biçimde kullanılmadığını anlattı. Bazı katılımcılar gelecekte körler okullarının kapatılmasının planlandığını düşündüğünü ifade etti. Toplantı, bu durumun gerçeğe dönüşmesi halinde kaynaştırma eğitiminin henüz böyle bir planlamaya hazır olmadığı kanaatindeki tartışmalarla devam etti. Bazı katılımcılar her görme engelli kişinin bir dönem de olsa körler okullarında eğitimini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. Görme engelli öğrencilerin görme engelli olmayan akranlarıyla yaşayabilecekleri olası çatışmaya da dikkat çekildi.
Kaynaştırma eğitimi yeniden planlanırken sivil toplum kuruluşlarının da fikrinin alınması gerektiğini ifade eden katılımcılar, diğer ülkelerde uygulanan benzer eğitim sistemlerinin de incelenerek bunların uyarlanabileceğini belirtti.
Rehabilitasyon merkezlerinin daha çok özbakım becerileri konusunda görev yapması gerektiği ve görme engelli bireylerin akranlarıyla serbest zaman geçirebilecekleri merkezlerinin gerekliliği, katılımcıların diğer önerileri arasındaydı.
Katılımcılar son olarak Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin bu konuda inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.
Toplantı, her zaman olduğu gibi, katılımcılara diğer toplantıların gündemlerini belirleyebileceklerinin hatırlatılmasıyla sona erdi.
Toplantıya ait ses kaydını mp3 formatında indirmek için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz