Görme engellilere hizmet veren kütüphanelerin bugünü ve yarını konulu 13. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık komisyonu tarafından her ay farklı gündemlerle düzenlenen aylık değerlendirme toplantılarının 13'üncüsü, 30 Mart 2017 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi TeamTalk sunucularında gerçekleşti. Bu toplantıda, görme engellilere hizmet veren kütüphanelerin geçmişten günümüze yaptıkları faaliyetlerle gelecekte yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantının ilk bölümünde 6 farklı kütüphanenin temsilcisi tek tek söz alarak kütüphanelerini tanıttı. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı adına ilk sözü alan Turgay Tufan; kitaplığın 2003 yılında merhum Gültekin Yazgan önderliğinde kurulduğunu belirterek, Balarısı ve Yavru Balarısı dergilerinin kabartma olarak basılmaya devam ettiğini, aynı zaman da Arkadaş dergisinin de sesli olarak yayınlandığını ve son sayının yaklaşık 2600 kişiye ulaştığını belirtti. İşe 16 kişiyle başladıklarını vurgulayan Tufan, şu an birçok gönüllülerinin olduğunu ve ses kaydından gönderilere kadar her alanda bu gönüllülerden yararlandıklarını ifade etti. Yaptıkları faaliyetlere de değinen Tufan çocuk tutukevinde bir ses kayıt kabini kurduklarını ve buradaki çocuklara seslendirmeler yaptırdıklarını anlattı. Sesli kitapların yanında kabartma baskıya da önem verdiklerini söyleyen Turgay Tufan, Türk Dil Kurumu’nun Sözlüğünün kabartma olarak basıldığını da belirtti.

Daha sonra, Altınokta Körler Kütüphanesi adına söz alan Yücel Yılkıran, ilk kapsamlı kütüphanecilik hizmetinin Altınokta Körler Kütüphanesi tarafından verildiğini belirtti. 1996 Yılında faaliyete başladıklarını ifade eden Yılkıran, ilk kütüphanecilik çalıştayının da Altınokta Körler Kütüphanesince yapıldığını vurguladı. Kabartma baskının artık eskiye oranla daha az olduğunu belirten Yücel Yılkıran, bünyelerinde 1 stüdyo ve 1 matbaa bulunduğunu dasözlerine ekledi.

GETEM adına söz alan Engin Yılmaz, Kütüphanenin 2004 yılında Civan İlci önderliğinde faaliyete başladığını vurgulayarak, ilk 2 yıl yalnızca kaset formattaki sesli kitapları dijital ortama aktarmakla işe başladıklarını, daha sonra kendilerinin de kitap ürettiklerini belirtti. 4 kişilik bir çalışma ekibinin olduğunu söyleyen Yılmaz, aslında uzaktan gönüllülerin yardımıyla bu sürecin işlediğini anlattı. Yılmaz, Gönüllü okuyucu olmanın da sadece 5 dakikalık birdeneme kaydı göndererek mümkün olduğunu ve her geçen gün gönüllü okuyucuların giderek arttığını da söyledi. Bünyelerinde yaklaşık 23500 kitap olduğunu ifade eden Engin Yılmaz, bunların 10000’inin metin kitap olduğunu, geriye kalanların da sesli kitaplar olduğunu vurguladı. Türk Telekom ile yaptıkları işbirliği sayesinde bilgisayar kullanamayan kitapseverlere, telefondan da 700’e yakın kitabın ulaştırıldığını ve bu sayının giderek arttığını ifade etti. Henüz gerçekleştiremedikleri projelere de değinen Yılmaz, herkesin hayali olan tek bir kitap platformunun oluşmadığını belirterek GETEM’in kendi mobil uygulamasının henüz yazılmadığını ve mükerrer kitapların önüne geçilemediğini de sözlerine ekledi. Microsoft ile birlikte hazırlanan “Kütüphanem” uygulamasından da bahseden Engin Yılmaz, dileğinin ilerde görmeyenlere hizmet veren tüm kütüphanelerin bu uygulamayla tek çatı altında birleşmesi olduğunu da söyledi.

GEKOP adına ortak söz alan Mehmet Üneş ve Sarper Arıkan ise, kütüphanenin 2010 yılında faaliyete girdiğini, Şu ana kadar da 49000 kaynağın dijital hale getirildiğini ve günde 2-3 kitabın tarandığını belirttiler. Diğer kütüphanelerle alışveriş içinde olduklarını belirten Sarper Arıkan, Yenilenen web sitesiyle kaynak aramada büyük kolaylık sağlandığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kütüphanecilik çalışmalarına değinen Mehmet Üneş de, oluşacak kütüphanede GEKOP’un da yer alacağını belirtti. Üneş, 2017 yılı içinde iOS ve Android uygulamalarının yayınlanacağını ve yeni web sitesinin en kısa sürede yayına gireceğini de anlattı.

Engelsiz Bilgi Merkezi adına sözü alan Ilgın Aydınoğlu, merkezin 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde faaliyete girdiğini belirterek, şu an gelen talepleri çok kısa bir süre içinde işleme alabildiklerini, 49000 civarında akademik tezin dijital ortama aktarıldığını ve 20000 dijital kitabın olduğunu vurguladı. Derleme bir kütüphane olduklarını ifade eden Aydınoğlu, Türkiye'nin birçok iline hizmet verdiklerini, yayın hayatına başlayacak olan web sitesi sayesinde de bu hizmeti tüm görmeyenlere verecek duruma geleceklerini aktardı. Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile ortaklaşa yürüttükleri “Sesli Soru Bankası Projesi” ile ilgili de konuşan Ilgın AydınOğlu, bu projeyle üniversiteye hazırlanan görme engelli öğrencilerin yeni kaynaklara kavuşacağını anlattı.

Son olarak Ankara Barosu Kütüphanesi adına sözü alan Olgun Yılmaz Kütüphanenin spesifik bir kütüphane olduğunu ifade ederek, bugün Türkiye’de görme engelli birçok avukatın görev yaptığını ve hukuk kitaplarına erişimde yaşanan sorunlardan dolayı böyle bir oluşumun ortaya çıktığını belirtti. Kütüphanenin bünyesinde 1100 civarında hukuk kaynağının olduğunu aktaran Yılmaz, kütüphanenin kitap tarama biriminde de bir işitme engellinin istihdam edildiğini söyledi.

Toplantının ikinci bölümünde, en fazla erişilebilir kaynağın Milli Kütüphane bünyesinde olduğu vurgulanarak, kütüphanenin Eşgüdüm Komitesi üyesi olmasına rağmen diğer kütüphanelerle kitap paylaşımında bulunmadığı belirtildi. Son olarak katılımcılar kütüphanecilikle ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını aradı.
Toplantı; katılımcılara, sonraki toplantıların gündemini belirleyebileceklerinin hatırlatılmasıyla sona erdi.

Toplantı kaydını mp3 olarak indirmek için tıklayın
Siz de aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için, gündem öneri formunu kullanabilirsiniz