12. Aylık değerlendirme toplantısı: kamuda GİH ve YH sınıflarında görev yapan görme engellilerin sorunları

Etkinlik: 12. Aylık online değerlendirme toplantısı, Kamuda Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında çalışan görme engellilerin sorunları ve çözüm önerileri
Tarih: 28 Şubat 2017 Salı,20.00
Yer: Akdeniz Üniversitesi TeamTalk sunucusu, Aylık değerlendirme toplantısı kanalı
Host adresi: eob.akdeniz.edu.tr
Kullanıcı adı: eged
Şifre: eged
Düzenleyenler: EGED - Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu EGED - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu

Hakkında

Ülkemizde kamuya yönelik engelli istihdamı, 2012 yılından bu yana merkezi olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bunun dışında diğer işe alım sınavları ile kamuya atanan engelli bireyler de bulunmaktadır. EKPSS sonuçlarına göre her yıl yaklaşık 5 bin engelli personel kamuda istihdam edilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı'nın Mayıs 2016 dönemi verileri incelendiğinde; kamuda 43.151 engelli personel görev yapmakta, bunların 9.137'si görme engellilerden oluşmaktadır. Buna göre kamuda istihdam edilen engelli personelin %21.1'inin görme engelli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan kamuda istihdam edilen engelli personelin engel oranı arttıkça istihdam oranı azalmaktadır. Kamuda görev yapan engelli memurların engel oranlarına göre dağılımları incelendiğinde; engel oranı %40-60 arasında bulunanların %75.9, %61-80 arasında bulunanların %14.1 ve %81-100 arasında bulunanların %9.9 oranında istihdam edildiği görülmektedir. Engelli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımına bakıldığında ise; Genel İdari Hizmetler sınıfına mensup personelin oranı %43.7, Yardımcı Hizmetler sınıfına mensup kişilerin oranı %35'tir. 2017 Yılında da kamuya yeni engelli istihdamı yapılacaktır.
Engelli personelin istihdamı kadar işyerine uyumu ve ona sağlanacak erişilebilirlik düzenlemeleri de önemlidir. Ancak kamuda çalışan engelli personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesine dair şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterli değildir. Buradan yola çıkarak; derneğimiz Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu ile İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu ortaklığıyla düzenlenecek 12. aylık değerlendirme toplantımızda, kamuda Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan görme engelli memurların karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri ele alınacaktır. 28 Şubat 2017 salı akşamı, 20.00'de, Akdeniz Üniversitesi - TeamTalk sunucularında gerçekleşecek olan toplantımızda şu sorulara yanıt aranacaktır:
*Bugün yapılan engelli istihdamı sistemi değerlendirildiğinde; bu işe alım yönteminin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
*Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan görme engelli personelin amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla olan iletişimi nasıldır?
*Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan görme engelli personelin çalışma koşullarının erişilebilirliği için nelere gereksinim vardır?
*Engelli personelin sendikalardan beklentileri nelerdir, sendikaların engelli personele dair politikalarının nasıl olması gerekir?
*Engellilik alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, engelli personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik nasıl bir strateji belirleyebilir?

Toplantımıza kamuda çalışan görme engelli memurları, STK temsilcilerini ve konuya dair katkı sunmak isteyen herkesi bekliyoruz.

Kanala erişim bilgileri

Aylık değerlendirme toplantılarımız, Akdeniz Üniversitesi sunucuları üzerinde yapılmaktadır. Toplantılarımıza katılım için özel olarak oluşturulmuş kullanıcı bilgileriyle kanala erişim sağlayabilirsiniz.
Bunun için işletim sisteminize uygun olarak indirdiğiniz programda "bağlan" bölümüne gelinerek aşağıdaki bilgiler girilmelidir:
host adresi: eob.akdeniz.edu.tr
TCP bağlantı noktası: 10333
UDP bağlantı noktası: 10333
Kullanıcı adı: eged
Şifre: eged
TeamTalk yazılımı Windows, Mac, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir.
TeamTalk yazılımını bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirmek ve kanala erişim hakkında detaylı bilgi için tıklayınız