Görme engelli öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik toplantı düzenlendi

Derneğimizin önerisi üzerine; MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde, Bakanlık birimlerinin katılımıyla, 20 Ocak 2017 tarihinde, MEB - Tevfik İleri toplantı salonunda, görme engelli öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Derneğimiz adına bu toplantıya; Emre Taşgın, Gökhan Çapanoğlu, Mustafa Beydoğan, Seyda Kırcan ve Meltem Gizem Şatır katıldı. Açılış ve toplantının amacının açıklanmasının ardından söz alan Emre Taşgın; 15 gün önce Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden bir randevu alarak görme engelli öğretmenlerin sorunlarından bahsettiklerini ve bu sorunların Bakanlığın çeşitli birimlerinin işbirliğiyle çözülebileceğini, bunun için de bir çalıştay yapılmasının önemli olacağını ifade ettiklerini söyledi. Taşgın konuşmasının devamında, bu önerinin ilk adımı olarak 15 gün gibi kısa bir sürede MEB hizmet birimlerinde görevli daire başkanlarının katılımıyla bir toplantı organize ettiği için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Ayrıca hangi birimi ne gibi sorunların ilgilendirdiğini ve çözüm olarak nelerin yapılabileceğini açıklayan bir rapor hazırladıklarını belirten Taşgın; bunların sahada elde ettikleri gözlemler ve daha önce düzenledikleri toplantıların sonuçları olduğunu, görme engelli öğretmenlerin mesleki sorunları üzerine düzenledikleri anketin sonuçlarıyla daha ölçülebilir veriler sunabileceklerini sözlerine ekledi. Hazırlanan rapor basılı olarak tüm katılımcılara sunuldu. Raporu inceleyen katılımcılar, bu dokümanın gelecekte yapılacak daha büyük bir çalıştaya gündem oluşturacak öneme sahip bulunduğunu vurguladılar. Toplantıda; genel olarak aday ve asil öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ve kurslarda karşılaştıkları erişilebilirlik sorunları, Fatih Projesi ve EBA gibi dijital içerikli projelerde alınması gereken tedbirler, görme engelli öğretmenlerin idarecilerle yaşadıkları problemler gibi konular ele alındı. Toplantıda derneğimiz adına söz alan Mustafa Beydoğan; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) bünyesinde bir erişilebilirlik birimi kurularak, geliştirilen teknolojik projelerin engelli bireylere uygunluğunu bu birimin denetlemesini önerdi. Seyda Kırcan ise aday öğretmenlere atanan danışmanların engellilik üzerine eğitimler alması gerektiğini ve bu sayede karşılaşılan iletişim sorunlarının asgari düzeye ineceğini vurguladı.
Toplantıda bulunan bir diğer sivil toplum kuruluşu ise Sesli Betimleme Derneği idi. Dernek yetkilileri kendi çalışmalarından bahsederek aday öğretmenlerin izlemesi için tavsiye edilen filmlerin betimlemesi ve EBA videolarının erişilebilirliği noktasında katkı sunabileceklerini belirttiler.
Toplantıda sunulan raporu indirmek için tıklayın
Toplantıya ait Bakanlık internet sitesinde yer alan haber için tıklayın

İlgili Alanlar: 
Fotoğraflar: 
Fotoğrafın sağ tarafında, kapının girişine göre solda kalan duvarda elektronik büyük bir ekran ve ekranda bağlı olduğu bilgisayarın masaüstü görüntüsü yer almakta. Kapı girişinde sağda kalan duvar  üzerinde bir çerçevede Atatürk'ün fotoğrafı, onun sağında  ayakta mavi zemin üzerinde MEB logosu bulunan bir bayrak ve solunda T.C. bayrağı yer alıyor. Masa etrafında 17 kişi var. Fotoğrafın sol tarafındaki sandalyelerde yüzleri karşılarındaki elektronik ekrana dönük 1 kadın 7 erkek; sağında 6 erkek 3 kadın var.
Fotoğrafın solunda yer alan duvar  kırık beyaz renginde olup; üzerinde kırmızı küçük süsler tavandan tabana doğru dikey sıralı şekilde bulunmakta. Bu duvarda elektronik ekranın sağında sarı kırmızı kalın çizgileri bulunan bir perde var. Bu ekranın önünde oturan Gökhan, Emre ve Mustafa net şekilde görülüyor. Emre ve Mustafa'nın önlerinde laptop var.