MEB - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile görüşüldü

Eğitimde Görme Engelliler Derneği yetkilileri, MEB - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile engelli öğretmenlerin atanması ve yer değiştirmesi konularında görüştü. Yakın zamanda EKPSS sonuçlarına göre ihtiyaç olan alanlarda yeni bir engelli öğretmen ataması yapılacağı, fakat bunun detaylarının henüz netleşmediği belirtildi. Ayrıca bu atamaya mevcut şartlarda kamu çalışanlarının başvurmasında bir engel bulunmadığı bildirildi. Derneğimiz yetkilileri bir önceki atamada adaylardan göreve başlamadan önce istenen "öğretmen olabilir" konulu sağlık raporunun görme engelliler için çok büyük bir sorun oluşturduğunu, birçok sağlık kurulunun görme engellilere güçlük çıkardığını ve o süreçte derneğe çeşitli illerden bildirimler ulaştığını, zaman zaman sağlık kurullarıyla bizzat kendilerinin temasa geçmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bakanlık yetkililerinin bu raporu istemesindeki maksadın görme ya da ortopedik engelliler olmadığı söylendi. Bunun üzerine, aynı uygulamanın devam etmesi halinde görme engelli öğretmen adaylarının bu raporu almak için hastahane hastahane dolaşacağı vurgulanarak; istenen raporun içeriğinin açıkça sağlık kurullarına bildirilmesi veya rapor istenmesinden tamamıyla vazgeçilmesi talep edildi. Öte yandan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklikle norm fazlası engelli öğretmenlerin resen atamadan istisna oldukları, ancak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde aksi uygulamaların devam ettiğinin altı çizilerek; bu hususta gerekli bilgilendirmenin yapılmasının önemi ifade edildi. Bunun üzerine konuyla ilgili daha önce de benzeri mağduriyetlerin Bakanlığa ulaştığı, taşra teşkilatıyla yapılacak toplantıda bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılacağı dile getirildi.