Açıköğretimde ve uzaktan eğitimde erişilebilirlik konulu 10. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından her ay düzenlenen aylık değerlendirme toplantılarının onuncusu, 29 Aralık 2016 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi - TeamTalk sunucularında gerçekleştirildi.
2016’nın son ayki değerlendirme toplantısında, açık öğretim ve uzaktan eğitim sisteminde engellilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.
Toplantıya, konunun muhatapları olan açık öğretim fakülteleri öğrencileri ve derslerini uzaktan eğitim yoluyla alan yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileriyle; Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin yürüttüğü Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi’nin Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim çalışma grubu katıldı.
Toplantının ilk bölümünde, Türkiye’de eğitim veren 3 açık öğretim fakültesinde karşılaşılan sorunlar fakülte bazlı ele alındı. Katılımcılar, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyucular ile ilgili sorunlara değindi. Okuyucuların sınavlarda nasıl davranacaklarını bilmediklerini belirten katılımcılar, bunun için okuyucu eğitimlerinin düzenlenmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Yine, sınavlara alanıyla ilgili okuyucuların atanmadığını belirten katılımcılar, özel okuma teknikleri gerektiren sayısal ve Arapça gibi derslerde karşılaştıkları mağduriyetleri anlattı. Bir başka mağduriyet ise, sınavlardaki işaretlemelerde ortaya çıkan kaydırma sorunuydu. Katılımcıların bu soruna sunduğu çözüm önerisiyse, engelli ya da engelsiz fark etmeksizin herkesin sınavında kamera kullanılması oldu. Kameraların hem ses hem de görüntü alma özelliklerinin kullanılmasıyla olası bir sorunda yapılacak itirazla yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilebileceği belirtildi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesindeki “her dersten muaf soru” uygulamasına da değinen katılımcılar, bu muafiyetin yapılacaksa belirli bir kritere göre yapılmasını ya da soruların görme engellilere göre uyarlanması gerektiğini vurguladı. Web sitesi ve mobil uygulamalara erişimin de eskiye nazaran daha erişilebilir olduğunu; ancak web sitesindeki “Anadolum yardım” kısmında güvenlik koduna görme engellilerin tek başlarına ulaşamadığını belirten katılımcılar, çözüm önerisi olarak web siteleri için uluslararası w3 kriterlerini işaret etti.
Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde de karşılaşılan sorunların hemen hemen aynı olduğunu belirten katılımcılar, bulundukları illerde Atatürk Üniversitesi’nde sınav binası atamalarının engelliler için daha dikkatli bir şekilde yapıldığını ve engellilerin sınav binalarına erişiminin eskiye nazaran daha kolay olduğunu vurguladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin bir mobil uygulamasının olmadığı ve bir an önce görme engellilerin de kullanabileceği bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiği belirlenen sorunlar arasında oldu.
İstanbul Üniversitesi için de var olan sorunların yanı sıra, ders videolarında işitme engelliler için işaret dilinin, görme engelliler için de sesli betimlemenin kullanılmaması, bu nedenle işitme ve görme engellilerin bu videolardan yararlanamaması üzerinde duruldu.
Katılımcılar, başta ders materyallerine erişimdeki sorunlar olmak üzere, tüm erişilebilirlik sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir çözüm önerisi olarak “Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik yönetmeliği” fikri üzerinde durdu. Bu yönetmeliğin de Yükseköğretim Kurulu’yla yapılacak istişarelerle mümkün olabileceğini anlattı.
Toplantının ikinci bölümünde, üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri masaya yatırıldı. Uzaktan eğitim veren birçok üniversitenin kullandığı Adobe Connect yazılımı hakkında görüş bildiren katılımcılar, bu yazılımın hâlihazırda pek erişilebilir olmadığını; ancak yazılımda yapılacak çeşitli özelleştirmelerle, görme engellilerin de online derslerde bu yazılımı işlevli bir şekilde kullanabileceğini belirtti. Toplantı, katılımcılara bir sonraki toplantıların gündemlerini kendilerinin de belirleyebilecekleri­ hatırlatılmasıyla sona erdi.
Toplantı ses kaydını MP3 olarak indirmek için tıklayın
Aylık online değerlendirme toplantılarımızda konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunmak için gündem öneri formunu kullanabilirsiniz