Engelli çocuklar için çalışan STK'lara yönelik ortaklık platformu toplantısına katıldık

Unicef'in engellilik alanında çocuklarla çalışan STK'lara yaptığı ağ oluşturma amaçlı toplantı çağrısı üzerine, 09-10 Aralık 2016 tarihlerinde, Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, European Disability Forum'dan (EDP: Avrupa Engellilik Forumu) Proje Koordinatörü Ernesto Zacarilla'nın, Unicef'in Türkiye'de engelli çocuklara yönelik başlattığı projeden bahsederek yaptığı sunumla başladı. 6 Balkan ülkesiyle beraber Türkiye'ye de destek verilecek Avrupa Komisyonu, EDF ve Uluslararası Çocuk Merkezi işbirlikli bu proje kapsamında; savunmasız gruplardan biri olan şiddet maüduru ve engelli çocukların kamu hizmetine daha kapsayıcı bir ulaşım sağlamasının hedeflendiği vurgulandı. Projenin temel adımları arasında; bölgede engelli haklarına yönelik teknik destek sağlamak, ülke düzeyinde iş birliğini arttırmaya yönelik benzeri etkinlikler düzenlemek, diğer tüm paydaşlarla işbirliği içinde tutarlı ve güçlü plitikalar ve stratejiler geliştirmek gibi aktivitelerin yer aldığı belirtildi. önümüzdeki yılın başlangıcından itibaren bazı ulusal düzeyde seminerlere katılım ve benzeri içerikte organizasyonlar düzenlenmesine destek olunacak olan bu projede, bağışçı uluslararası örgütlerin katılımı ve Türkiye'nin ulusal koalisyonlara katkı sağlanması da planlanıyor.
Toplantıya Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ni temsilen katılan Bahar Yavuz, ülkemizde alanda yalnızca engelli çocuklar için çalışan bir STK'nın olmayışının önemli bir eksiklik olduğunu belirtmekle beraber; katılımcıların engelli çocuklara dair böyle bir ağın oluşturulmasında istekli olduklarını gözlemlediğini paylaşmıştır. İki günlük deneyim paylaşımı, Unicef'in yaptığı önaraştırma sonuçlarının aktarımı, AB ilerleme raporuna alternatiff hazırlanabilen gölge raporun öneminin hatırlatılması, oluşturulacak ağın niteliği ve gerekliliği konularının yer aldığı bu iki günlük buluşmada bir çocuk ağının kurulması kararlaştırılmıştır. Oluşturulan bu ağın kurucu üyeleri arasında derneğimiz de yer almış; ağın sekreteryasını yürütmek ve gelecekte oluşturulacak çalışma gruplarını koordine etmek üzere 8 kişilik bir ekip kurulmuştur.

kategori: 
dosya: