Görme Engelli Yardımcı Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Yetiştirme Programı Çalıştayı'na katıldık

12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında, Bodrum'da, Gören Kalpler Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu “Görme Engelli Yardımcı Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Yetiştirme Programı Çalıştayı”na dereğimiz adına Bilişim Komisyonu üyemiz Ali Alpaslan ile Isparta İl Temsilcimiz İsmail Çevikbaş katıldı.
Gören Kalpler Eğitim Derneği'nin Bodrum'da görme engellilere bilgisayar kursu verme ve görme engelliler için usta öğretici kursu açma çabaları, uzun zamandır Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, görme engelli usta öğretici yetiştirme kursu açmak için en az 12 öğrenci gerektiği gerekçesiyle reddedilmiştir. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 33. maddesinin 4. fıkrasında "Özel eğitim gerektiren bireyler için bu sayı şartı aranmaz” ibaresi bulunmaktadır. Çalıştayda Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Yönetmeliğe aykırı bu işlemi için bulunulabilecek girişimler tartışılmıştır. Ayrıca, halihazırda yürürlükte olan görme engelliler için bilgisayar kursu usta öğreticiliği modülü incelenmiş, modülün 64 saat ve içeriğinin yetersiz olduğu görülmüş, bu doğrultuda 200/320 saatlik yeni bir modül hazırlanmıştır. Son olarak; çalıştayda, teknolojinin her alanında evrensel tasarım ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiği fikrine yer verilmiş; evrensel tasarıma dikkat çekmek amacıyla çeşitli illerde bir dizi "Evrensel Bilişim Çalıştayı" düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

kategori: