Engelliler ÖSYM'ye olan borçlarını 1.800 adet madeni parayla ödedi

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuru kılavuzunda engelli adayların başvuru yapsalar bile sınava alınmayacaklarını belirtti. Eğitimde Görme Engelliler Derneği ise bu uygulamanın ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle Danıştay'da açtığı davayı kaybetti. Bunun üzerine ÖSYM Başkanlığı dernekten 1.800TL talep etti. Dernek ise bu parayı bin 800 adet madeni parayla öddedi.

Dernek üyelerinin "Borcumuzu ödemeye geldik" diyerek ÖSYM Başkanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Merve Erten; " E-YDS 2014 yılından bu yana yapılmaktadır. Ancak ÖSYM, E-YDS'ye engelli adayları iki yıldır almamakta, ulusal ve uluslararası mevzuatı açık açık ihlal ederek "siz bu sınava giremezsiniz" diyebilmektedir. Ülkemizin taraf olduğu BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'de yer alan "Evrensel Tasarım" İlkesi, bir hizmetin henüz tasarım aşamasında herkesin yararlanabileceği şekilde düzenlenmesini şart koşmaktadır. ÖSYM ise yaptığı savunmada; iki buçuk yıl geçmesine rağmen, bu sınavın çok yeni olduğunu ve engelli adaylar için çalışmaların sürdüğünü belirtmektedir. Diğer taraftan, ÖSYM yaptığı savunmada, elektronik ortamda yapılmayan yabancı dil sınavlarına engelli adayların girmesinde bir engel olmadığını, bu nedenle ortada bir eşitsizliğin bulunmadığını da söylemektedir. Fakat bu da doğru değildir. Çünkü yapılan bir değişiklikle birlikte, bugün bir aday yılda dört defa elektronik ortamda, iki defa da sınav salonlarında olmak üzere altı defa yabancı dil sınavına girebilirken, engelli bir aday sadece iki defa elektronik olmayan sınav salonlarında yabancı dil sınavına katılabilmektedir." şeklinde konuştu.
Kararı temyiz ettiklerini belirten Erten; "Biz engelli bireyler olarak; mevzuatla güvence altına alınan haklarımızın uygulanmasında karşılaştığımız sorunları yargı yoluyla çözeceğimize olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Buradan sonuç alamazsak, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma gibi seçenekleri de kullanacağız" ifadelerini kullandı.
ÖSYM'nin yasal olarak avukatlık ücreti istemesinin doğal olduğunu ve kendilerinin de bu borcu ödemek için ÖSYM merkezine geldiklerini vurgulayan Erten; "ÖSYM bizden avukatlık ücreti olarak 1.800TL talep ederek, ödeme yapmamamız halinde icra takibi başlatacağını bildirdi. Biz de borcumuzu bizzat buraya gelerek kendi elimizle ödemek istedik. Bu nedenle de, ödememiz gereken 1.800TL avukatlık ücreti borcumuzu 1TL'lik madeni paralarla ödeyeceğiz. Ancak ÖSYM'nin dava kararının hemen ardından talep ettiği avukatlık ücretine karşılık, biz de en yakın zamanda E-YDS'ye engelli adayların alınmasını talep ediyoruz." diyerek açıklamasını sonlandırdı.
Dernek üyeleri daha sonra ÖSYM veznesine giderek 1.800 adet madeni parayla borçlarını ödediler.

Basın açıklamasında okunan metni görmek için tıklayın
Fotoğraflar için tıklayın
Basın açıklamasına dair videoyu derneğin Facebook sayfasından izleyebilirsiniz.