Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi 3. yıl ilk toplantısı yapıldı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında yürütülen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen, üniversitelerde engelli öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve bunların ilgili kurumlara iletilmesi noktasında karar mekanizmalarına dahil olmak için yol haritası belirleyerek bir öğrenci inisiyatifi oluşturmayı amaçlayan Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi, 3. yılında ilk toplantısını 3-4 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdi. Farklı engel gruplarından ve ülkemizin çeşitli illerindeki üniversitelerde öğrenim gören 25 engelli üniversite öğrencisiyle gerçekleşen toplantının 1. gününün ilk bölümünde; projemizde şu ana kadar hangi çalışmalarda bulunulduğu anlatılarak, somut çıktılar olan üniversitelerdeki erişilebilirlik hususundaki mevcut durum analiz raporları ve "Engelsiz Kampüs" başlıklı kısa film hakkında bilgi verildi. Ardından "Değişim Hikayeleri" başlıklı oturumda geçtiğimiz yıl oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerinden ve üniversitelerinde gerçekleştirdikleri dönüşümlerden bahsettiler. Öğleden sonra gerçekleşen ilk oturumda; Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Hakan Özgül, bir üniversitenin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından engelli öğrencilere yönelik ne tür düzenlemeler içerdiğinin tespiti amacıyla geçtiğimiz yıl geliştirilen ve pilot çalışması yapılan erişilebilirlik gözlem formu hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulundu. Bu formun bu yıl yapılacak faaliyetlerin ana eksenini oluşturacağı vurgulanarak, katılımcıların kendi üniversitelerinde yapacakları savunuculuk çalışmalarını formda elde edecekleri verilerin temel teşkil edeceği hatırlatıldı. Günün son oturumunda ise; Bilgi Üniversitesi'nde görev yapan Mesut Varlık, "Rapor yazma teknikleri" konulu bir eğitim verdi.
Toplantının 2. gününün ilk bölümünde katılımcılar "Kampüsünü değiştir" başlıklı atölye çalışmasında gruplara ayrılarak belirledikleri bir soruna dair çözüm önerilerinde bulundular. Daha sonra gerçekleşen "Lobi çalışmaları ve üniversite yönetimleriyle ilişkiler" başlıklı oturumda karar alıcı mercilerle yapılacak görüşmelerde dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Öğleden sonra gerçekleşen oturumda ise; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nden Özgür Mehmet Kütküt, savunuculuk çalışmalarında sosyal medyanın önemini anlatan bir eğitim verdi. Toplantı, sonuç ve değerlendirme oturumunun ardından son buldu.
Toplantıya dair görseller 2 gün boyunca anlık olarak projenin Facebook sayfasında yayınlandı.

kategori: