Fatih Projesi'nde görme engelliler görmezden geliniyor

Eğitimde teknoloji kullanımı üzerine hem dünyada, hem de Türkiye’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bakımdan ülkemizde yapılan en geniş çaplı çalışma ise Fatih Projesi. Bu proje ile öğrenci ve öğretmenlere tabletler dağıtılıyor; okullara akıllı tahtalar kuruluyor; Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) ile dijital içerikler oluşturuluyor. Böylelikle eğitimde teknoloji kullanımının tüm Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor. Ancak bu projeden yararlanamayan bir kesim var. Görme engelli öğrenci ve öğretmenler, proje geliştirilirken kendilerinin dikkate alınmadığını düşünüyor. Eğitimde Görme Engelliler Derneği, bu nedenle; görme engelli öğrenci ve öğretmenleri, görme engelli çocuğu bulunan velileri ve görme engelli öğrencisi bulunan öğretmenleri, bu projenin erişilebilirliği için hazırladığı dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığına iletmeye çağırıyor.

Fatih Projesi Umutlarımızı Artırdı Ama…

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Yavuz, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin eğitim-öğretim hayatında karşılaştığı sorunların çözümü için çalıştıklarını ve Fatih Projesi ilk gündeme geldiğinden beri bu projenin engelli bireyler için de kullanılabilir olması için girişimde bulunduklarını belirterek; "Eğitim içeriklerinin dijital ortama aktarılacak olması, en çok bilgiye teknoloji sayesinde erişen biz görme engelli bireyleri memnun etti. Ne var ki Fatih Projesi yaygınlaşmasına rağmen engelli bireylerin göz ardı edildiğini fark ediyoruz." dedi.

Bakanlık taleplerimize kayıtsız kalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile derneğin kurduğu ilişkiye de değinen Yavuz, "Biz dernek olarak hem engelli öğrenci, hem de engelli öğretmenler için bu projenin erişilebilirliğiyle ilgili raporlar sunduk. Bu raporlarımız Bakanlık nezdinde ilgi gördü ve daha sonra bu konuda kurulan komisyonun çalışmalarına temel oluşturdu. Fakat bugün, proje kapsamında dağıtılan tabletler görme engelli öğrenci ve öğretmenler için düzenlenmemiş, EBA'da (Eğitimde Bilişim Ağı) bulunan e-kitap, görsel, video gibi içeriklerin erişilebilirliği göz ardı edilmiş ve kurulan akıllı tahtaları görme engelli öğretmenlerin nasıl kullanacağı düşünülmemiş durumda. Üstelik her geçen gün yaygınlaşan ve içerisinde görüntü, ses, animasyon gibi çoklu ortam unsurları bulunan Z-Kitaplar da görme engellilerin kullanabileceği formatta değil. Biz dernek olarak bu projenin görme engelli öğrenci ve öğretmenlere göre düzenlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile şimdiye kadar olduğu gibi işbirliği kurmaya bundan sonra da hazırız. Ancak her geçen gün bu projenin görme engellilere ulaşacağına olan umutlarımız azalıyor." şeklinde konuştu.

Eğitimde eşitlik ilkesi ihlal ediliyor

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hukuk Komisyonu Sorumlusu Avukat Bayram Şahin Aydın ise, ulusal ve uluslararası mevzuata vurgu yaparak; "Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih Projesine engelli öğrenci ve öğretmenleri dahil etmeyerek, ülkemizin de taraf olduğu BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, T.C. Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Engelliler Kanununu ihlal ediyor. Çünkü mevzuata göre engelli bireylerin eğitim-öğretim olanaklarından herkesle birlikte yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekiyor." şeklinde konuştu. Aydın; açıklamasının devamında, "Şu anda görme engelli bir öğrenci, kendisine dağıtılan tableti gerekli düzenlemeler bulunmadığı için kullanamıyor ve arkadaşlarının yanında kendisini dışlanmış hissediyor. Veli; dersler bu proje imkânlarıyla işlendiği için, görme engelli çocuğunun geri kalmasının çaresizliğini yaşıyor. Görme engelli öğrencisi bulunan bir öğretmen, Fatih Projesi olanaklarıyla ders işlerken öğrencisine nasıl verimli olacağını düşünüyor. Görme engelli öğretmen ise bu proje erişilebilir olmadığından derslerini işlerken tableti ve akıllı tahtayı kullanamıyor; sonra da eleştirilere maruz kalıyor." diyerek yaşanan mağduriyete dikkat çekti.

Herkes Bakanlığa Dilekçe Göndermeli

Aydın, konuşmasının son bölümünde ise hazırladıkları matbu dilekçeler hakkında bilgi vererek; "Biz bunun değişmesi için mücadele ediyoruz. Ancak mağdur olanların da taleplerini dile getirmesi gerekiyor. Dernek olarak Fatih Projesinin erişilebilir olması talebini içeren 4 farklı matbu dilekçe hazırladık. Görme engelli öğrenciler ve görme engelli çocuğu bulunan veliler BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) üzerinden, görme engelli öğretmenler ve görme engelli öğrencisi bulunan öğretmenler ise okulları aracılığıyla bu dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne iletebilirler. Dilekçe Hakkı bizim taleplerimizi ilgili mercilere iletebilmemiz için kullanabileceğimiz yasal bir yol. Eğer bu projeden eşit biçimde yararlanmak isteniyorsa, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Bakanlığa ne kadar dilekçe ulaşırsa bizim için yapılacak çalışmalar o kadar hızlanır" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Derneğin hazırladığı matbu dilekçelere, www.eged.org/egitimdilekce
internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.