Görme engelli lise öğrencilerinin sorunları ve çözüm önerileri konulu 8. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Derneğimiz “İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu” tarafından her ay farklı gündemlerle yapılan aylık değerlendirme toplantılarının sekizincisi, 27 Ekim 2016 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi TeamTalk sunucularında “Görme Engelli Lise Öğrencilerinin Sorunları” gündemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya konunun muhatapları olan görme engelli lise öğrencileri başta olmak üzere, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve konuya katkı sağlamak isteyenler katıldı.
2015 yılında Yine bu alanda yapılan “Kaynaştırma Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı Sonuç Raporu’nun temel alındığı toplantı, katılımcıların kendini tanıtmasıyla başladı. (Rapora ulaşmak için bkz)
Ardından şu başlıklar altında çözüm önerileri ele alındı:

GÖRME ENGELLİ LİSE ÖĞRENCİLERİ SAHİP OLDUĞU HAKLARDAN NASIL HABERDAR OLABİLİR?

Bu konuda katılımcılar ilk olarak, birçok sivil toplum kuruluşu, resmi kurum ve özel kurumların internet sitelerinde yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” kısmına benzer bir yayının hazırlanarak, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse ilgili sivil toplum kuruluşlarının internet sitelerinde yayınlanmasını önerdi. Söz konusu yayının içeriği konusunda da, görme engelli lise öğrencilerinin en sık karşılaştığı sorunların tespit edilerek, bu sorunlara nasıl çözüm bulabilecekleri konusunda kısa soru ve cevaplar oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu.
Bir başka çözüm önerisiyse Braille broşürler oldu. Bugün görme engelli lise öğrencilerinin ders kitapları, Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından Braille basılarak gönderilmektedir. Bu kitaplarla birlikte, sahip olunan haklarla ilgili Braille bir broşür hazırlanarak kitaplarla birlikte gönderilmesi teklif edildi. Söz konusu broşürün farklı kanallarla görme engelli öğrencisi olan tüm liselerin idarecilerine gönderilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.
Yine, 8. Sınıftan mezun olan öğrencilere ve velilerine, lisede karşılaşacakları sorunlar ve bu sorunlara nasıl çözüm bulabilecekleriyle ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılabileceği belirtildi.
Lise öğrencileri, bugünlerde “dernek”, “platform”, “sivil toplum kuruluşu” gibi kavramlardan çekindiğinden, haklarının en önemli savunucuları olan derneklere olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu nedenle, görme engelli öğrencilerin en çok aktif oldukları sosyal medyada, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri platformlar oluşturulması konusunda da bir öneri ortaya konuldu. Söz konusu platformun, dernek yöneticileri tarafından idare edilebileceği, ancak lise öğrencilerinin hem deneyimlerini paylaşabilecekleri, hem de başkalarının deneyimlerinden faydalanabilecekleri­ bir platform olması gerektiğine vurgu yapıldı.
Bir başka öneri de Öğrenci koçluğu sisteminin görme engelli lise öğrencilerine uyarlanmasıydı. Bugün Türkiye’nin bir çok ilinde 1000’i aşkın görme engelli öğretmen görev yapmaktadır. Her öğretmenin, kendi bulunduğu il veya ilçedeki görme engelli lise öğrencilerine ulaşması halinde birçok öğrenciye ulaşılabileceği ve bilgilendirmeler yapılabileceği belirtildi.

ERİŞİLEBİLİR KAYNAK SORUNU NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Bu konuda tüm katılımcılar, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi bir platformun, bu ağın erişilebilirliği için mücadele etmenin yanı sıra, görme engelliler için de oluşturulması konusunda hemfikir oldu. Bu platformda görme engelli öğrencilerin yanı sıra görme engelli öğretmenlerin de içerik geliştirip paylaşımda bulunabileceği interaktif bir ortam hedeflendiği belirtildi.
Toplantının bu bölümünde; derneğimizin, Kredi Kayıt Bürosu ve İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi ile birlikte yürüttüğü “Sesli Soru Bankası Projesi” ile ilgili kısa bir bilgi verilerek farklı erişilebilir soru bankalarının kısa bir süre sonra görme engellilerin kullanımına sunulacağı bilgisi paylaşıldı.
Erişilebilir matematik dokümanları konusunda, yurt dışındaki çalışmalardan bahsedilerek, böyle bir dokümanın gerekli yazılımlar sağlandığında oluşturulabileceği üzerinde duruldu.
Yine, tamamı seslendirilip paylaşılan soru bankalarının, güncelliğini yitirdiği üzerinde durularak “parça parça okuma” yönteminin daha verimli olacağı ve böylece görme engelli öğrencilerin daha güncel sorular çözebileceği anlatıldı. Bu noktada parça parça oluşturulan kayıtların mevcut dijital kütüphanelere eklenip eklenemeyeceğinin netleşmesinin üzerinde duruldu.
İçerik üretimi konusunda bir yol haritası belirlenmesi gerektiği üzerinde durularak, ilk etapta kaynak birikimine önem verilmesine dikkat çekildi.
Derneğimizin mail grubuna daha fazla görme engelli lise öğrencisinin katılmasını teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi de toplantıda tartışılan bir başka konu oldu.
Toplantı ses kaydını MP3 olarak indirmek için tıklayın
Toplantının sonunda; her toplantıda olduğu gibi, katılımcıların da diğer toplantılar için gündem önerebilecekleri hatırlatıldı. Siz de gelecek aylık online değerlendirme toplantılarında ele alınmasını istediğiniz bir konu için gündem önerebilirsiniz