İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Ahmet Tayfur Arslan, Ali Köse, Alperen Tazegül, Berkay Ünal, Dilek Karaca, Gülçin Akçan, Ilgın Aydınoğlu, İmran Deniz Güner, Merve Erten, Mücahit İbrahim Öztürk, Oğuzhan Al, Okan Altınkayık, Pınar Göcen, Ramazan Yiğit, Seyda Kırcan, Şebnem Ayna, Turgay Gümüş.
Komisyon Genel Sorumlusu: Pınar Göcen.

Komisyonun görevleri

1) Engelli bireylerin, başta eğitimle ilgili olmak üzere bütün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak için yürüteceği yaygınlaştırma faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
2) Derneğin yayın organlarının ve sosyal medya hesaplarının faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
3) Derneğin yayınlayacağı basın açıklamaları ve bültenlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, afiş, broşür vebenzeri tanıtım materyalleri oluşturmak,
4) Derneğin yerelde ve online ortamda ihtiyaç duyulan alanlarda düzenleyeceği etkinlikler hakkında görüş ortaya koymak, bu organizasyonların düzenlenmesinde aktif rol oynamak,
5) Toplumda engelli bireylere yönelik önyargıların giderilmesi amacıyla dernekçe gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları hakkında görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
6) Dernek üyeleri ve hedef kitlesi arasında, yerelde ve online ortamlarda dayanışma ve kaynaşma amaçlı etkinlikler düzenlenmesi için görüş ortaya koymak, faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
7) Hedef kitlesi ve kamuoyunda derneği tanıtma amaçlı etkinlikler düzenlemek,
8) Derneğin gönüllüleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, oluşturulan gönüllü ağını etkin kılmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.